Evropský účetní dvůr vytýká leteckým společnostem nerespektování práv cestujících v době pandemie.

  Evropský účetní dvůr dal jasně najevo, že vydávání Voucherů v případě zrušení letu masivně porušuje práva cestujících

Evropský účetní dvůr vytýká leteckým společnostem nerespektování práv cestujících v době pandemie.

 
Během pandemie bylo v období od března 2020 do března 2021 zrušeno přibližně 7 000 leteckých tras a odhadem okolo 50 milionů letenek. Postiženy byly miliony cestujících, kteří byli podle auditorů nezákonně nuceni přijmout místo náhrady za zrušené lety vouchery. Přestože letecké společnosti obdržely v období od března 2020 do dubna letošního roku miliardové státní podpory.


Německý svaz letecké dopravy hájí svůj postup tím, že šlo o "naprosto výjimečnou situaci". Oproti předchozímu roku se počet cestujících propadl o 99 procent a počet letů o 88 procent. Společnosti utrpěly odpovídajícím způsobem velké ztráty. 

Účetní dvůr zjistil, že většina leteckých společností začala proplácet náhrady až v červnu 2020 a zpravidla trvalo mnohem déle než 7 nebo 14 dní, které je požadováno právními předpisy.

Podle Účetního dvora tomu dokonce napomohlo 15 států EU, včetně Nizozemska, Francie a Belgie a ČR které přijaly předpisy v rozporu s právem EU, když osvobodily letecké společnosti a cestovní kanceláře od povinnosti odškodnit cestující za zrušené lety. V některých případech nebyly tyto vouchery dokonce ani chráněny proti platební neschopnosti společností.
  
Na základě těchto skutečností Komise EU pokárala letecké společnosti a předložila seznam požadavků: V něm byly letecké společnosti vyzvány, aby neinzerovaly náhrady ve formě voucherů jako jedinou možnost a aby se vyvarovaly zpoždění při proplácení. Kromě toho se zvažují nová pravidla s ohledem na budoucí krize.

V případě, že i Vy nemáte stále své peníze za zrušený let zpět, tak ClaimCloud Vám je pomůže získat.

 

 


 

10. 7. 2021 ClaimCloud
Back to posts overview