Už i ústavní soud musí řešit stížnosti ohledně získání kompenzací za zpožděný let.

Máte pocit, že získání kompenzace za zpožděný let u letecké společnosti je jednoduché? Že za Vámi stojí práva cestujících v evropské unii a jasně daný případ, který máte podpořený důkazy, nelze prohrát? Chyba, nic není jednoznačné… Jeden takový případ zpožděného letu aktuálně řeší už i Ústavní soud.

Už i ústavní soud musí řešit stížnosti ohledně získání kompenzací za zpožděný let.

O co v daném případu jde. Let cestujícího dle jeho tvrzení a dle doložených důkazů z více nezávislých zdrojů měl být zpožděn o více než tři hodiny oproti původnímu plánovanému času příletu – konkrétně 3h13m. Letecká společnost nicméně tvrdí, že let byl zpožděn méně než tři hodiny - konkrétně 2H55m a tvrdí to na základě vlastního vypracovaného záznamu o letu – tzv. jouney logu. Cestující byl tedy nucen pro získání kompenzace vše řešit soudní cestou. K překvapení cestujícího, soud rozhodl, že nezávislé důkazy z různých zdrojů, které cestující doložil nejsou tak podstatné, oproti jednomu vlastnímu dokumentu letecké společnosti a nárok na kompenzaci za zpožděný let zamítl. Navíc dle rozsudku je cestující povinen uhradit letecké společnosti soudní náklady.

Cestující se s tímto nesmířil a odvolal se k Ústavnímu soudu. Ten dle vyjádření tiskové mluvčí Ústavního soudu paní Sedláčkové: vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, neboť jím bylo porušeno stěžovatelovo právo na soudní ochranu a na spravedlivý proces, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“ Ústavní soud tak vrátil případ zpět k Obvodnímu soudu na Prahu 6 a tento soud tak: „V dalším řízení vezme soud v úvahu a řádně zhodnotí veškeré důkazy, předložené stěžovatelem, případně vyslechne jím navržené svědky, a znovu zváží věrohodnost listiny, předložené vedlejším účastníkem.“ Plné znění tiskové zprávy zde.

Jak celý případ dopadne, zda cestující svou kompenzaci získá nebo bude muset naopak platit, zůstává aktuálně otázkou. Tento případ bohužel ilustruje, jak složité je v dnešní době pro běžného cestujícího se domoci svých práv. A že vše, co se na první pohled může zdát naprosto jasné, v podání letecké společnosti či soudu se už tak jasné zdát nemusí. I proto se počet soudních případů neustále zvyšuje, a je třeba velmi pečlivě volit, zda se snažit získat kompenzace svépomocí nebo za pomoci někoho, kdo dané problematice rozumí. Zároveň je třeba pečlivě volit, zda se snažit získat kompenzaci soudní cestou za každou cenu nebo získat kompenzaci jinou formou – například mimosoudním vyrovnáním.

Naše společnost má aktuálně v rámci soudních případů v řešení kompenzace ve výši přesahující částku 140.000 EUR. Veškeré případy řešíme oproti konkurenci na vlastní náklady, dokážeme zastupovat naše klienty na většině evropských trhů. Zároveň je naše služba ClaimCloud dlouhodobě hodnocena skrze Facebook, Google či Seznam jako nejdůvěryhodnější a nejkvalitnější na trhu. Pokud máte problém s leteckou společností a získáním kompenzace za zpožděný let, zrušený let nebo zmeškaný návazný let, nebo nedokážete získat z letecké společnosti cenu letenek u zrušeného letu, pak se neváhejte obrátit na skutečné odborníky na trhu. Svůj problémový let můžete zadat zde.

16. 2. 2022 SkyCloud
Zpět na přehled článků