Posun letu dopředu? Nyní máte nárok na kompenzaci jako u zrušeného letu!

Soudní dvůr Evropské unie nedávno rozhodl, že práva a pravidla cestujících v letecké dopravě v rámci zrušení letu se vztahují i na případy, kdy byl původní čas odletu posunut leteckou společností o hodinu a více dopředu. Jaká jsou tedy aktuálně práva pro cestující čelícím zrušení letů?

Posun letu dopředu? Nyní máte nárok na kompenzaci jako u zrušeného letu!

Dle dosavadní judikatury soudního dvora Evropské unie bylo možné nárokovat kompenzace za zrušení letů v případech, kdy důsledkem zrušení letu bylo kompletní zrušení letu bez náhradního spoje, nebo kdy důsledkem zrušené letu byl přílet do cílové destinace zpožděn o tři hodiny a více. Aby bylo možné nárokovat kompenzaci za zrušený let, bylo zároveň nutné dosáhnout těchto dalších souvisejících podmínek:

  • Oznámení o zrušení letu bylo doručeno cestujícímu méně než 14 dní před původním datem letu
  • Zrušení letu nebylo způsobeno mimořádnou okolností, které nemohla letecká společnost předejít
  • Samotný let nebo letecká společnost spadala pod evropskou regulaci EC261, která tyto pravidla náhrad upravuje

V případě, že byly splněny podmínky výše popsané, pak měl cestující nárok dle vzdálenosti letu na 250–600 EUR na osobu. V případech, kdy byl let naopak posunut dopředu, nebylo do nedávné doby definované, zda nárok na kompenzaci za takto posunutý let vzniká či nikoliv. Jednalo se jednoduše o „šedou“ nepopsanou oblast, kdy letečtí přepravci tvrdili, že nárok nevzniká, a naopak cestující tvrdili, že nárok vzniká…

Před několika dny soudní dvůr Evropské unie v tomto bodě udělal jasno. Dle vyjádření soudního dvora cestující, kterému byl za stejných podmínek jako u zrušení letu jeho originální čas letu posunut o minimálně jednu hodinu dopředu, má nárok na kompenzaci. Důvodem je fakt, že cestujícímu změna času dopředu způsobuje stejnou míru újmy a nepohodlí, jako v případě zrušení letu a posunu náhradního letu na pozdější čas či datum.

Dle tohoto vyjádření má tedy cestující nově potvrzený nárok na kompenzaci ve výši 250-600 EUR dle délky letu a má zároveň nárok na náhradu případných vícenákladů, které mu vznikly díky posunu letu dle totožných podmínek jako u zrušení letu.

Tento nárok se dle práva jednotlivých zemích tedy dá nyní nárokovat i zpětně. V případě, kdy byl takto cestujícímu posunu let dopředu v minulosti a nebylo kompenzaci vyhověno, pak nyní je toto možné nárokovat. V ČR je legislativní lhůta pro nárokování kompenzací 3 roky zpětně. V případě, že máte zájem kompenzaci za posunutí času či data letu získat, naše společnost je připravena tyto situace řešit. Zadejte své číslo a datum Vašeho problémového letu zde a my se o vše postaráme.

Jsme s Vámi, protože „Passenger righs matters

25. 2. 2022 SkyCloud
Zpět na přehled článků