Zpoždění letu – pro koho platí povinnost kompenzací v rámci EU

Dle zkušenosti našich klientů a dle vyjádření některých leteckých společností by se mohlo zdát, že evropská legislativa platí pouze někdy a pouze pro někoho. Není to však pravda, pravidla jsou platná a vymahatelná pro všechny. Tedy i pro „notorické“ odmítače plnění jako je například letecká společnost Swiss.

Zpoždění letu – pro koho platí povinnost kompenzací v rámci EU

Mezi žádostmi našich klientů se nejčastěji v rámci odmítání kompenzací za zpoždění letu nebo zrušení letu objevuje letecká společnost Swiss, která se snaží opakovaně neplnit nároky plynoucí z evropské legislativy na základě výmluvy, že Švýcarsko není členským státem EU.

Vlastně by to bylo úsměvné, jak stále dokola jako kolovrátek letecká společnost odmítá plnit jakýkoli nárok s odůvodněním, že Švýcarsko není v evropské unii a po podání žaloby běžně otáčí...  Bohužel, úsměv vadne při faktu, že jsou tímto odpírána práva cestujících o kompenzace za strádání při zrušeném letu na poslední chvíli (méně než 14 dní před datem odletu) nebo při zpoždění přesahující více jak tři hodiny v cílové destinaci. Navíc ve spoustě případů, kdy nárok dle práva skutečně vznikl, se cestující, který se obrátil na leteckou společnost, spokojí s vyjádřením, které není pravdivé a o svou kompenzaci tak přijde.

V rámci výše uvedené letecké společnosti Swiss (nicméně toto platí i pro mnoho dalších leteckých společností, kdy jsou důvody odmítnutí kompenzací různé) se cestující domůže svých práv většinou až v případě, kdy je podána žaloba na leteckou společnost. Ovšem ne každý cestující má prostředky a chuť se na vlastní náklady soudit s leteckou společností…

V tomto směru jsme připraveni pomoci komukoliv, kdo se sám s leteckou společností soudit nechce. Naše společnost běžně soudí případy našich klientů a to jak na území ČR, tak i mimo. Navíc veškeré žádosti, které řešíme soudní cestou, jsou v rámci principu „No Win – No Fee“, tedy na naše náklady a naše odměna je pouze v případě, kdy soudní při vyhrajeme. Naši klienti tak dopředu nic neplatí a nic tak neriskují…

Aby cestující měli větší přehled o svých právech, uvádíme zde veškeré potřebné informace, jak to s příslušností k EU je, a zároveň kdo je povinen respektovat nařízení EC261:

  • Letecké společnosti mající sídlo v EU (například tedy letecké společnosti Ryanair, Air France, Smartwings, TAP Portugal a další)
  • Veškeré letecké společnosti, kdy místem odletu je země v EU (například tedy i letecké společnosti Qatar Airways, Emirates, Tunis Air, Fly Dubai a jakékoliv jiné)
  • Přehled členských států EU kde je aplikovatelné právo na nařízení EC261: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
  • Přehled států, které na základě obchodních dohod s EU jsou povinny akceptovat evropské nařízení EC261: Švýcarsko (tedy i zmíněná letecká společnost Swiss), Island, Lichtenštejnsko, Norsko.
  • Do 31.12.2021 pak ještě v rámci přechodného období Brexitu je aplikovatelné právo na zpožděné či zrušené lety i na Velkou Británii a tedy na leteckou společnost British Airways. Po datu 31.12.2021 jsou pro uskutečněné lety týkající se Velké Británe pravidla jako pro lety mimo EU.

V případě, kdy Vás postihlo zpoždění letu, zrušení letu nebo nestihnutí návazného letu a letecká společnost Vám odmítla kompenzaci či odškodnění, nic neztratíte tím, že si u nás necháte prověřit Váš případný nárok. Pro vaši jistotu, zda nárok vznikl či nikoliv, zadejte Váš problémový let do našeho formuláře zde a my rádi Váš případ prověříme. 

4. 3. 2022 SkyCloud
Zpět na přehled článků