Kompenzácia za oneskorenie, stratu či poškodenie batožiny

Okrem problematiky odškodnenia za nekorektný priebeh letu (oneskorenie letu, zrušenie letu, zníženie prepravnej triedy a pod.) je tu ďalšia nemenej dôležitá oblasť kompenzácií, ktorá sa týka prepravy batožiny. Ako postupovať v prípade oneskorenia batožiny a aké má práva cestujúci v prípade poškodenia alebo straty batožiny leteckým prepravcom?

Montrealský dohovor

Zásadným rozdielom oproti kompenzáciám za oneskorené či zrušené lety u batožiny je fakt, že kompenzáciu za oneskorenie, poškodenie či stratu batožiny upravuje Montrealský dohovor, na rozdiel od nekorektne prebehnutých letov, ktoré upravuje buď európska regulácia (261/2004), alebo obchodné podmienky leteckých spoločností. Toto má svoje špecifiká a v rámci získania kompenzácií sú tu zásadné rozdiely.

Špecifiká Montrealského dohovoru

Výhodou Montrealského dohovoru je jeho platnosť. Na rozdiel od regulácie EÚ nemá územné obmedzenie, teda prípadné náhrady v rámci batožiny je možné získať z akéhokoľvek letu na svete. Na druhú stranu prípadné získanie náhrad za oneskorenú, poškodenú alebo stratenú batožinu sa riadi prísnymi časovými limitmi a všetko musí byť doložené účtami. Oproti kompenzáciám za oneskorené lety (maximálnej výšky 600 EUR) je u batožiny maximálna výška náhrady až 1220 EUR.

Poškodená batožina

V prípade, že vám letecký prepravca poškodí vašu batožinu, máte nárok na bezplatnú opravu, preplatenie nákladov za opravu (ak ste si nechali opraviť na svoje náklady) alebo máte nárok na novú batožinu v rovnakej cenovej kategórii, ako je vaša poškodená či zničená batožina. Aby ste mohli uplatniť svoj nárok, je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

 • nahlásiť prepravcovi poškodenie batožiny priamo na letisku u zástupcu leteckej spoločnosti alebo na prepážke CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK, BAGGAGE SERVICE,
 • spísať protokol o poškodení DAMAGE PROPERTY REPORT.
 • Pre spísanie zápisnice budete potrebovať batožinový lístok, letenku alebo palubnú vstupenku.

Zástupca spoločnosti či prepážky by vám mal dať informácie o tom, aký bude ďalší postup. Ak poškodenie zistíte až po opustení letiska, väčšina leteckých spoločností umožňuje nahlásenie s fotodokumentáciou do siedmich dní od dátumu letu, kedy sa udalosť mala prihodiť. POZOR! Každá spoločnosť v tomto ale pristupuje podľa svojich všeobecných podmienok a lehoty i možnosti sa môžu v tomto smere líšiť. Preto odporúčame nahlásenie poškodenia priamo na letisku.

Náš tip:

Pri spisovaní reportu na letisku či ak batožinu odovzdávate k oprave, pred odovzdaním si starostlivo odfotografujte miesta poškodenia a celkový vzhľad batožiny.

Oneskorené doručenie batožiny či strata batožiny

V prípade, že po prílete postrádate svoju batožinu, v prvej fáze sa jedná o oneskorenú batožinu. Tento stav môže trvať až 21 dní od dátumu letu. V prípade, že vám letecká spoločnosť vašu batožinu do 21 dní nedoručí, potom sa zmení status zo oneskorenej na stratenú. V priebehu tejto doby sa nedá nič robiť, iba spoliehať na to, že vám letecká spoločnosť vašu batožina nájde a dopraví. Pre to, aby sa tak stalo v čo najkratšom čase, je potrebné urobiť nasledovné:

 • nahlásiť prepravcovi nedoručenie batožiny priamo na letisku u zástupcu leteckej spoločnosti alebo na prepážke CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK, BAGGAGE SERVICE,
 • spísať protokol o nedoručení PROPERTY IRREGULARITY REPORT (PIR) a do protokolu uviesť miesta, kde sa budete v najbližších dvadsiatich jedna dňoch nachádzať, alebo miesto, kam má letecká spoločnosť vašu batožinu doručiť.
 • Pre spísanie zápisnice budete potrebovať batožinový lístok, letenku alebo palubnú vstupenku.
Card PIR report

PIR report

Možnosti náhrad u oneskorenej batožiny

Po dobu, kedy ste bez svojej batožiny a bez prístupu k svojim veciam, máte možnosť si zakúpiť na svoje náklady nevyhnutne potrebné veci pre prečkanie doby, než vám letecká spoločnosť vašu batožinu doručí. Nevyhnutne potrebnými vecami sa rozumie čokoľvek, čo je:

 • obhájiteľné a racionálne z pohľadu ceny
 • spojené s účelom cesty. Sú to teda napríklad hygienické potreby, základné ošatenie, lieky, plienky pre deti, plavky u pobytu s CK pri mori apod.

Pre neskoršie nárokovanie svoji peňazí späť si uschovajte všetky účty a palubnú vstupenku.

POZOR! Toto platí výhradne pre destináciu mimo územie, kde máte hlásený trvalý pobyt. V domovskej destinácii je počítané s tým, že máte možnosť sa dostať k svojim veciam v rámci bydliska. Prípadné získanie náhrad za účtenky v rámci domovskej destinácie potom je veľmi ťažké.

Po návrate vašej batožiny späť však môžete získať až 1220 EUR späť za náklady, ktoré ste museli vynaložiť v čase, keď ste nemali k dispozícii svoju batožinu. O tento nárok musíte požiadať najneskôr do 21 dní od doručenia batožiny. Ak by ste túto lehotu nestihli, nebude váš nárok uznaný.

Toto je jeden zo zásadných rozdielov u nárokovania kompenzácie batožiny oproti nárokovaniu kompenzácie za nekorektný priebeh letu. V kontexte batožiny sa jedná výlučne o náhradu spôsobenej škody či náhradu nevyhnutne potrebných nákladov, ktoré ste museli vynaložiť na prečkanie doby bez svojej batožiny. Nie je tu žiadna náhrada, ktorá by bola pevne stanovená na základe vzdialenosti alebo dĺžky oneskorenia, ako je tomu v prípade, kedy je oneskorený let alebo zrušený let. V praxi to znamená, že ak vám doručí batožinu napríklad o deň neskôr domov, nevznikol vám žiadny nárok na kompenzáciu za oneskorené dodanie.

Možnosti náhrad u stratenej batožiny

V prípade, že vám prepravca nedoručí vašu batožinu do 21 dní od letu, máte nárok na získanie náhrady za vaše stratené veci. Výšku náhrady opäť upravuje Montrealský dohovor, ktorá stanovuje maximálnu výšku náhrady na približne 1000,– SDR (Special Drawing Rights – jednotná menová a účtovná jednotka používaná v rámci Medzinárodného menového fondu), teda zhruba sumu 1220 EUR. V tomto smere sa teda jedná o maximálnu výšku, ktorú môže cestujúci dostať v prípade straty batožiny.

Najväčšie problémy v rámci získania náhrady za stratenú batožinu a jeho obsah majú cestujúci v okamihu, keď musia preukázať hodnotu samotnej stratenej batožiny a jej obsahu. Cestujúci predpokladajú, že ich batožina dorazí do cieľovej destinácie načas a bez problémov. Málokto uchováva účtenky za batožinu či jej obsah. Preto veľmi odporúčame pred odletom pri balení vecí venovať pár sekúnd vyfocení obsahu batožiny a uschovať fotografie do doby, kedy vám bude batožina v poriadku vrátená. Ak tak neurobíte a ste už na letisku v okamihu, keď je batožina stratená, vpíšte aspoň do spomínaného PIR protokolu obsah vecí, ktoré ste v danej batožine prevážali. Pre neskoršie získanie kompenzácie za stratenú batožinu sa dá aspoň toto použiť a šanca na získanie maximálnej náhrady bude väčší ako v prípade, keď nebudete mať vôbec nič.

Zhrnutie podmienok pre možnosť získania kompenzácie za batožinu a prečo si vybrať naše služby

Včasné nahlásenie leteckej spoločnosti

 • Okamžite na letisku na prepážke Baggage Claim
 • Do 7 dní od letu priamo u leteckej spoločnosti (pozor nie každá letecká spoločnosť toto umožňuje)

Uschovanie všetkých účteniek

 • Nákupy z dôvodu oneskorenia batožiny musia byť z doby, keď nebola batožina k dispozícii.
 • Náklady budú uznané len v prípade destinácie mimo trvalého bydliska.

Podanie nároku na odškodnenie leteckej spoločnosti v prípade:

 • Oneskorenia batožiny do 21 dní od dodania batožiny
 • Stratenej batožiny je nárok podať do 2 rokov od dátumu dodania batožiny

Pre získanie odškodnenia bude treba dodať PIR protokol, účty a palubný lístok

95% úspešnosť

Platíte len v prípade úspechu

Žiadne skryté alebo dodatočné poplatky

Plnohodnotná právna podpora vrátane prípadného súdneho pojednávania

Tisíce úspešné kompenzovaných zákazníkov

Iba kladné referencie našich klientov

Istá a dôveryhodná spoločnosť s jasným vlastníctvom a zázemím v ČR

Sme členom:

 • Asociácie českých cestovných kancelárií
 • Asociácie slovenských cestovných kancelárií

Náš tip:

Vytlačte si naše asistenčné kartičky pre nepredvídané okolnosti na letisku a buďte vždy pripravení obhájiť svoje práva.

Assistance card

Čo o nás hovoria klienti?

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Neveríte? Presvedčte sa sami.

Ztracené zavazadlo leteckou společností

Ztracené zavazadlo leteckou společností

On-line návod, co dělat na letišti a na co máte nárok při ztrátě zavazadla. Braňte svá práva! Maximální výše možné náhrady je až 1 220 EUR. čítať ďalej
Zpožděné zavazadlo Smartwings

Zpožděné zavazadlo Smartwings

Jste na letišti a Vaše zavazadlo nedorazilo? Co musíte udělat a na co máte nárok? Braňte svá práva! Maximální výše možné náhrady je až 1 220 EUR. čítať ďalej
Poškozené zavazadlo na letišti - Co dělat?

Poškozené zavazadlo na letišti - Co dělat?

On-line návod, co dělat na letišti a na co máte nárok při poškození zavazadla. Braňte svá práva! Maximální výše možné náhrady je až 1 220 EUR. čítať ďalej