Online pomoc pro situace přímo na letišti

Máte zpožděný let více jak tři hodiny, nestihli jste díky zpožděnému letu návazný spoj, zrušili Vám let, dorazilo Vám poškozené zavazadlo anebo nedorazilo vůbec? Co si počít přímo na letišti a na co máte právo v rámci EU regulace EC 261/2004 i mimo tuto regulaci?

Online pomoc v případě zpoždění letu

Pokud jste na letišti a Váš let vykazuje zpoždění viz varianty níže, máte nárok, nebo si řekněte o občerstvení či stravu, pokud Vám toto letecká společnost nenabídla. Dále máte nárok na dva telefonní hovory zdarma. V případě, že je Váš let díky zpoždění odložen na příští den, máte nárok na ubytování v hotelu zdarma a cestu na hotel a zpět. Nároky vznikají u letů, které jsou zpožděny:

 • Více než dvě hodiny a zároveň Váš let je do vzdálenosti 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je uvnitř EU a je delší než 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je kamkoliv z nebo mimo EU a je v délce od 1500 km do 3500 km nebo
 • Více než čtyři hodiny

Náš tip:

Pokud splňujete podmínky výše a letecká společnost Vám toto nenabídla, nebo vzhledem k situaci na letišti není prostor se k zástupcům letecké společnosti dostat, můžete si na své náklady vše zajistit sami. Tyto náklady Vám následně letecká společnost je povinna nahradit. A to bez ohledu na to, z jakého důvodu se zpoždění událo.

Navíc, v případě zpoždění, které je delší než 5 hodin, máte možnost se rozhodnout, že nebudete v daném letu pokračovat. V tomto případě máte nárok na náhradu pořizovací ceny letenky. A v případě, že se jedná o návazný let, pak má povinnost Vás letecká společnost bezplatně přepravit zpět do výchozího bodu Vaší cesty.

Co udělat přímo na letišti

Pokud jste nyní v letištní hale a čekáte na odlet svého zpožděného letu, věnujte pár minut následujícím úkonům. Dramaticky Vám totiž zvýší šanci na získání kompenzace za Vaše zpoždění a útrapy, kterými musíte aktuálně procházet. Většinou totiž na místě zjistíte nejvíce informací o důvodech zpoždění:

 • Najděte zástupce/přepážku letecké společnosti nebo info přepážku letiště a nechte si napsat potvrzení o zpoždění letu – ideálně s důvody zpoždění
 • Vyfoťte si pohled ven z letištní haly na plochu letiště pro aktuální informaci o počasí
 • V případě, že v letadle bude kapitán hlásit důvody zpoždění, nahrajte si toto na mobil, případně si nechte potvrdit toto od stevarda či stevardky na palubě
 • Až dorazíte do cílové destinace, vyfoťte si i příletovou tabuli, kde bude vidět číslo Vašeho letu a konečný čas zpoždění
Assistance card

Asistenční kartička pro Zpožděný let 3h +

Online pomoc v případě zmeškání návazného letu

V případě, že jste aktuálně díky zpoždění předchozího letu nestihli návazný let a máte oba lety pod jedním číslem rezervace , platí pro Vás stejné podmínky, jako v případě zpoždění letu (viz výše). Samozřejmostí pak je, že letecká společnost je povinna Vás dopravit náhradním letem do cílové destinace.

Pokud máte lety pod samostatnými čísly rezervace, bohužel se jedná o samostatné lety a v tomto směru si musíte nový let i případné ubytování zajisti na své náklady. Žádná náhrada těchto nákladů pak není možná.

Náš tip:

Velmi pečlivě si prohlédněte Vaše rezervace a ověřte si, že se jedná opravdu o jednu rezervaci. Není nic nezvyklého, že při nákupu letenky vše vypadá jako jedna rezervace, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pokud si nejste jistí, zajděte si na přepážku společnosti a ověřte si Váš let. Rozdělené rezervace bývají často například u prodejců kiwi.com nebo azair.cz . Toto doporučujeme si projít již při nákupu, vyhnete se tak následným potížím a vícenákladům při čekání na další možný let.

Online pomoc v případě zrušení letu

Pokud jste na letišti, a právě Vám zrušili Váš let, máte na výběr dvě možnosti:

 • Vrácení ceny letenky zrušeného letu a v případě, že jste v průběhu cesty, pak máte nárok na zpáteční let zdarma do výchozí destinace nebo
 • Právo na náhradní let do cílové destinace

V případě, že se rozhodnete pro náhradní let, platí pro Vás stejné podmínky, jako v případě zpoždění letu. Tedy pokud čas plánovaného odletu náhradního letu a tedy zpoždění oproti odletu Vašeho zrušeného letu je:

 • Více než dvě hodiny a zároveň Váš let je do vzdálenosti 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je uvnitř EU a je delší než 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je kamkoliv z nebo mimo EU a je v délce od 1500 km do 3500 km nebo
 • Více než čtyři hodiny

Máte nárok a řekněte si o občerstvení či stravu, pokud Vám toto letecká společnost nenabídla. Dále máte nárok na dva telefonní hovory zdarma. V případě, že je Váš náhradní let plánován až na příští den, máte nárok na ubytování v hotelu zdarma a cestu na hotel a zpět.

Náš tip:

Pokud splňujete podmínky výše a letecká společnost Vám toto nenabídla, nebo vzhledem k situaci na letišti není prostor se k zástupcům letecké společnosti dostat, můžete si na své náklady vše zajistit sami. Tyto náklady Vám je následně letecká společnost povinna nahradit. A to bez ohledu na to, z jakého důvodu se zrušení událo.

Co udělat přímo na letišti

Pokud jste nyní v letištní hale a právě Vám zrušili let, věnujte pár minut následujícím úkonům. Dramaticky Vám totiž zvýší šanci na získání kompenzace za Vaše zpoždění a útrapy, kterými musíte aktuálně procházet a většinou na místě zjistíte nejvíce informací o důvodech zrušení:

 • Najděte zástupce/přepážku letecké společnosti nebo info přepážku letiště a nechte si napsat potvrzení o důvodech zrušení letu
 • Vyfoťte si pohled ven z letištní haly na plochu letiště pro aktuální informaci o počasí.

Online pomoc v případě odepření nástupu na palubu letadla

Pokud Vám letecký dopravce plánuje odepřít nástup na palubu letadla a to z důvodu nedostatku míst na palubě letadla, bude se pokoušet najít nejprve dobrovolníky, kteří dobrovolně odstoupí od své rezervace. V tomto směru bude přepravce nabízet finanční náhradu, za kterou se cestující vzdá svého místa. POZOR! Přijmutím takové dohody, se automaticky vzdáváte pozdější kompenzace. Aby tedy dohoda dávala z Vašeho pohledu smysl, nepřistupujte na nižší finanční nabídku, než je:

 • 250 EUR u letů do vzdálenosti 1500 km
 • 400 EUR u všech letů uvnitř EU a zároveň o vzdálenosti delší než 1500 km
 • 400 EUR u všech letů mimo destinaci EU a zároveň o vzdálenosti od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR u všech ostatních letů

Částky výše totiž získáte vždy od letecké společnosti jako kompenzaci za to, že Vám byl odepřen nástup na palubu letadla. POZOR - toto platí pouze pro lety spadající do evropské regulace. Mimo evropskou regulaci jsou podmínky individuální.

V případě, že přepravce nenalezne dostatečný počet cestujících, kteří se dobrovolně vzdají svého místa, má možnost odepřít nástup na palubu vybraným cestujícím proti jejich vůli. Při následném výběru cestujících, kteří mají opustit letadlo, by měl přepravce vynechat anebo upozadit osoby s omezenou pohyblivostí a osoby, které doprovázejí tyto osoby.

Pokud se stane Vám, že dostanete na palubě „černého Petra“ a musíte palubu opustit proti své vůli, pak máte nárok na:

 • náhradní let zdarma do Vaší cílové destinace
 • náhradu pořizovací ceny letenky (do sedmi dní) v případě, že nevyužijete náhradní let
 • pokud jste v průběhu letu a rozhodnete se nevyužít náhradní let do Vaší cílové destinace, tak máte nárok na zpáteční let zdarma do původní odletové destinace

V případě, že se rozhodnete pro náhradní let, platí pro Vás stejné podmínky, jako v případě zpoždění letu. Tedy pokud čas plánovaného odletu náhradního letu a tedy zpoždění oproti odletu Vašeho letu, kde Vám byl odepřen nástup na palubu letadla, je:

 • Více než dvě hodiny a zároveň Váš let je do vzdálenosti 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je uvnitř EU a je delší než 1500 km nebo
 • Více než tři hodiny a zároveň Váš let je kamkoliv z nebo mimo EU a je v délce od 1500 km do 3500 km nebo
 • Více než čtyři hodiny

Máte nárok a řekněte si o občerstvení či stravu, pokud Vám toto letecká společnost nenabídla. Dále máte nárok na dva telefonní hovory zdarma. V případě, že je Váš náhradní let plánován až na příští den, máte nárok na ubytování v hotelu zdarma a cestu na hotel a zpět.

Náš tip:

Pokud splňujete podmínky výše a letecká společnost Vám toto nenabídla, nebo vzhledem k situaci na letišti není prostor se k zástupcům letecké společnosti dostat, můžete si na své náklady vše zajistit sami. Tyto náklady Vám je následně letecká společnost povinna nahradit. A to bez ohledu na to, z jakého důvodu se zrušení událo.

Zároveň, v případě, že Vám odepřou nástup na palubu letadla, nechte si na přepážce letecké společnosti vystavit potvrzení o odepření nástupu z důvodu overbookingu (nedostatku volných míst v letadle)

Online pomoc v případě poškození zavazadla

V případě, že jste na letišti a právě Vám bylo doručeno Vaše zavazadlo s viditelným poškozením, pak neváhejte a vyhledejte zástupce letecké společnosti, nebo přepážku CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK či BAGGAGE SERVICE . Obvykle je přepážka umístěna v blízkosti přepravních pásů, kde si své zavazadlo vyzvedáváte. Pokud nemůžete tuto přepážku najít, dojděte si k letištním informacím a nechte si dané místo najít.

Luggage claim

U přepážky následně sepište protokol o poškození zavazadla a to takzvaný DAMAGE PROPERTY REPORT. Pro sepsání protokolu si připravte zavazadlový lístek nebo letenku.

Náš tip:

Při sepisování reportu na letišti či pokud zavazadlo odevzdáváte k opravě, před předáním si pečlivě vyfotografujte místa poškození a celkový vzhled zavazadla.

Jakmile toto máte, již nemusíte na letišti nic řešit a klidně opusťte letiště. Následnou náhradu můžete řešit až 3 roky zpětně.

Online pomoc v případě zpoždění zavazadla

V případě, že jste na letišti a právě Vám bylo doručeno Vaše zavazadlo s viditelným poškozením, pak neváhejte a vyhledejte zástupce letecké společnosti, nebo přepážku CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK či BAGGAGE SERVICE . Obvykle je přepážka umístěna v blízkosti přepravních pásů, kde si své zavazadlo vyzvedáváte. Pokud nemůžete tuto přepážku najít, dojděte si k letištním informacím a nechte si dané místo najít.

Luggage claim

U přepážky následně sepište protokol o nedoručení zavazadla a to takzvaný PROPERTY IRREGULARITY REPORT (PIR). Pro sepsání protokolu si připravte zavazadlový lístek nebo letenku. Do protokolu uveďte:

 • Popis zavazadla
 • Obsah zavazadla
 • Místo nebo místa, kde se budete v nejbližších 21 dnech nacházet či místo, kam Vám má přepravce Vaše nalezené zavazadlo doručit
 • Telefonní a emailový kontakt, kde budete k zastižení
Card PIR report

PIR report

Jakmile toto máte, již nemusíte na letišti nic řešit a klidně opusťte letiště.

V případě, že jste mimo svou domovskou destinaci, máte nyní nárok na nákup nezbytně nutných věcí na přečkání doby, než Vám Vaše zavazadlo bude navráceno. Nezbytně nutnými věcmi je myšleno například:

Základní ošacení
spodní prádlo
Hygienické, toaletní
potřeby
Nutné léky
Nutné věci pro děti
(pleny, apod.)

Dále pak nutné věci dle účelu Vaší cesty:

 • pokud jste na dovolené u moře, pak plavky či opalovací krémy
 • pokud jste na služební cestě a máte obchodní jednání, pak košile, kalhoty, sukně, apod.

Dbejte na to, aby:

 • účty za nezbytně nutné věci byly datovány v době, kdy Vám zavazadlo nebylo ještě vráceno (jinak nebude později proplaceno), zároveň
 • jste účty uschovali (bez účtů nebude nic proplaceno) a aby maximální výše za pořízené účty nepřesáhla 1220 EUR za zavazadlo (toto je maximální výše, kterou je možné nárokovat)

Jakmile Vám bude Vaše zavazadlo navráceno, je třeba do 21 dní od tohoto data nárokovat náhradu za Vaše vícenáklady u leteckého přepravce. Pozdější podání nároku nebude uznáno.

Online pomoc v případě ztraceného zavazadla

V případě, že jste na letišti a právě jste zjistili, že Vám letecká společnost nedoručila zavazadlo, a vy máte za to, že je ztracené, pak se řiďte pokyny, které jsou popsány výše u zpožděného zavazadla. Status ztraceného zavazadla nastane až po 21 dnech od Vašeho data letu. Nyní se technicky jedná o zpožděné zavazadlo.

Náš tip:

Vytiskněte si naše asistenční kartičky pro nepředvídané okolnosti na letišti a buďte vždy připraveni obhájit svá práva

Assistance card

Co o nás říkají klienti

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Nevěříte? Přesvědčte se sami

Chystáte se na cesty letadlem? Získejte hlídání letu zdarma a ještě si nechte od nás zaplatit…

Chystáte se na cesty letadlem? Získejte hlídání letu zdarma a ještě si nechte od nás zaplatit…

Pro sezonu 2018 jsme pro Vás připravili unikátní službu na cesty, kde budeme na dálku hlídat Váš let a ještě Vám navrch nadělíme 100 CZK. Již nemusíte shánět informace, zda máte… číst dál