Cenník

Zvoľte, ktorý cenník chcete zobraziť

Cenník Prípad štandard

Tento cenník upravuje podmienky u asistenčné služby ClaimCloud pre štandardné prípady. Štandardným prípadom sa rozumie taký prípad, ktorý je určený legislatívou (EC) 261/2004. Najmä v rámci kompenzáciou za nekorektne prebehnutých letov vo výške nároku 250 EUR, 400 EUR a 600 EUR pre cestujúceho a ďalej náhrada obstarávacej ceny letenky.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 25 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 60 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Cenník Prípad neštandard

Tento cenník upravuje podmienky u asistenčné služby ClaimCloud pre neštandardné prípady. Neštandardným prípadom sa rozumie taký prípad, ktorý je určený individuálnou čiastkou náhrad či kompenzácií v súvislosti s vymáhaním zvýšených nákladov cestujúceho spôsobených pochybením leteckého prepravcu, napr. v súvislosti s prepadnutím hoteli alebo poškodením či stratou batožiny.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 30 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 60 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Informácie platné od 1.12.2020

Cenník Prípad súd

Tento cenník upravuje podmienky u asistenčné služby ClaimCloud pre všetky prípady, keď sú potrebné právne kroky advokáta vrátane súdnych konaní. Je platné pre všetky prípady v stave odovzdania Nároku k vymáhaniu advokátovi a následná príprava a odoslanie dokumentov potrebných pre vstup do súdneho procesu (najmä predžalobná výzva a podanie žalobného návrhu proti leteckej spoločnosti, rokovania na súde) a právne zastúpenie v priebehu celého súdneho, exekučného alebo insolvenčného konania na území SR i mimo.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 50 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 120 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Informácie platné od 1.12.2020

pages.pricing.garant.title

pages.pricing.garant.description

pages.pricing.garant.subheader

pages.pricing.garant.subheaderInfo

pages.pricing.garant.subheaderPrice

pages.pricing.garant.subheader

pages.pricing.garant.success pages.pricing.garant.successPrice
pages.pricing.garant.fail Zdarma
pages.pricing.garant.layer Zdarma
pages.pricing.garant.baggage pages.pricing.garant.baggagePrice

Cenník Smart asistent

S touto službou získavate asistenčné služby ClaimCloud úplne zadarmo a to na neobmedzený počet letov v rámci zvoleného obdobia. Službu je nutné objednať minimálne deň pred plánovaným odletom.

Získajte odškodnenie za oneskorený či zrušený let po dobu:

Počet osôb Cena Výhodnejšie o
1 4 € -
2 6 € 25 %
Vhodne pre rodiny3 8 € 33 %
4 10 € 38 %
5 12 € 40 %
6 14 € 42 %
7 16 € 43 %
8 18 € 44 %
9 20 € 45 %
10 22 € 45 %
Každá ďalšia osoba +50 €
Počet osôb Cena Výhodnejšie o
1 24 € -
2 36 € 25 %
Vhodne pre rodiny3 36 € 33 %
4 48 € 38 %
5 60 € 50 %
6 72 € 50 %
7 84 € 50 %
8 84 € 57 %
9 96 € 56 %
10 108 € 55 %

Odmeny za odporúčanie

V prípade keď odporučíte novú žiadosť niekoho z Vášho okolia a táto žiadosť bude úspešne kompenzovaná, od nás obdržíte odmenu za odporúčanie a to bez limitu počtu odporúčania.

Odmena v prípade kladného vybavenia nároku nového klienta

Kompenzácia vo výške 250 EUR získate 5 EUR
Kompenzácia vo výške 400 EUR získate 8 EUR
Kompenzácia vo výške 600 EUR získate 12 EUR