Přehled rozsudků – Odškodnění za zpožděný let

Přehled významných rozsudků ovlivňujících možnost získání kompenzací za zpožděné či zrušené lety dle legislativy EC261. Uplatněte svůj nárok!

Přehled rozsudků – Odškodnění za zpožděný let

To, že získání kompenzace za nekorektně proběhlý let je možné od tří hodiny zpoždění letu v cílovém letišti a že výše případné kompenzace se odvozuje od délky letu do 250 do 600 EUR na osobu, to je vcelku známé a jasné. Nicméně, když se Vás zeptáme, od kdy se dané tři hodiny počítají (je to příchod na letiště, nebo usednutí do letadla, nebo čas odletu, nebo čas příletu a pokud příletu, je to čas doteku letadla s přistávací dráhou, nebo otevření dveří, nebo opuštění bezcelní zóny) nebo co je myšleno délkou letu (je to vzdálenost bodu A a bodu B letu, nebo je to součet vzdáleností u více letů mezi jednotlivými destinacemi letů, nebo je to nejkratší vzdálenost mezi místem odletu a místem příletu)? Je otázkou, zda dokážete správně odpovědět. A to se bavíme pouze o základních dvou parametrech případného nároku. Věřte, že každý případ má svůj příběh, a každý případ má své otázky, které je třeba zodpovědět, aby bylo možné určit zda se jedná o opodstatněný nárok či nikoliv. Pro taková rozhodnutí slouží soudní rozsudky, které zpřesňují výklad dané legislativy a dávají návod, jak na jednotlivé situace nahlížet.

Zde Vám přinášíme několik takových rozsudků pro Vaši lepší orientaci, dle čeho se nárok na případnou kompenzaci za zpožděný let má posuzovat:

Rozsudek 2019 – doba promlčení

  • Soud rozhodl, že v případě, kdy není letecká společnost notifikována, tedy nebyla podána žádost na kompenzaci (poštou, emailem, formulářem apod.) nejdéle do šesti měsíců od data problémového letu, je žádost promlčena a není již možné žádat o kompenzaci. Toto je zatím místní rozsudek v ČR v jiných zemích se na dané téma může nahlížet jiným způsobem

Rozsudek 2018 – návazný let a jedna rezervace

  • Soud rozhodl, že nárok na kompenzaci za zpoždění letu v cílové destinaci u vícečetného letu je možný pouze v případě, kdy byly veškeré dotčené lety zakoupeny pod jedním rezervačním číslem letecké společnosti (pozor není tím míněno rezervační číslo přeprodejce – například kiwi.com).

Rozsudek 2017 – zrušení/změna letu a nutnost notifikace cestujícího

  • Soud rozhodl, že v případě zrušení letu/změny letu je přepravce (operující letecká společnost) povinen informovat cestujícího minimálně čtrnáct dní před plánovaným odletem. Zároveň, pokud přepravce neinformuje cestujícího napřímo, je odpovědný za to, že se informace o zrušení/změně letu dostane k cestujícímu v daném časovém termínu. Tedy je odpovědný i za to, že například cestovní kancelář předá oznámení o zrušení/změně letu v požadované lhůtě čtrnácti dní

Rozsudek 2017 – odečet času mimořádné okolnosti od celkové délky zpoždění

  • Soud rozhodl, že v případě, kdy délka zpoždění byla ovlivněna jak pochybením letecké společnosti, tak mimořádnou okolností, je nutné od celkové délky zpoždění odečíst dobu, která byla ovlivněna mimořádnou okolností. Pro nárok na kompenzaci je pak podstatné, zda po odečtu času mimořádné okolnosti, je stále zbývající doba zpoždění delší než tři hodiny. Příklad: pokud je let zpožděn 3H05M a z toho 15M je omezení letového provozu, za který nenese letecká společnost vinu, pak po odečtu 15M je celková doba zpoždění pouze 2H50M a nárok na kompenzaci tak nevzniká

Rozsudek 2014 – výpočet délky doby zpoždění

  • Soud rozhodl, že délka tří hodin zpoždění pro možnost získání kompenzace za zpožděný let je počítána od okamžiku uzavření dveří v odletové destinaci do okamžiku otevření dveří v příletové destinaci

Rozsudek 2014 – vzdálenost letu

  • Soud rozhodl, že vzdálenost letu se počítá jako nejkratší vzdálenost mezi počátečním místem odletu a posledním místem příletu dle jedné rezervace, pod kterou byly dané lety zakoupeny, a to bez ohledu na to, jakou cestou či kolika spojeními cestující cestoval

Pro to, aby bylo možné získat kompenzaci za zpožděný let nebo zrušený let, je třeba vždy zjistit o jakou událost se jedná a zohlednit veškeré okolnosti, které danému zpoždění letu či zrušení letu předcházely. V tomto směru, pokud jste měli zpožděný let nad tři hodiny a nejste si jistí, zda nárok na kompenzaci vznikl či nikoliv, neváhejte nám Váš let zadat do našeho formuláře zde a naši odborníci rádi prověří veškeré okolnosti Vašeho letu. Následně Vám dáme vědět, zda nárok na kompenzaci z našeho pohledu vznikl či nikoliv. Pokud ano, rádi se Vaší žádosti ujmeme, vše s leteckou společností odkomunikujeme a získáme Vám až 600 EUR na osobu.

V případě, že se teprve chystáte na cestu letadlem, nestresujte se s případnými problémy, které Vás mohou čekat na cestě a nezapomeňte si zdarma zaregistrovat Váš budoucí let. Buďte si tak jistí, že Vám případná kompenzace za zpožděný nebo zrušený let neuteče. Doposud jsme pohlídali více než 5 tisíc letů našich klientů, a to zcela zdarma.  V případě, že máte zájem o hlídání budoucího letů včetně získání kompenzace ve výši až 600 EUR na osobu bez jakékoliv spoluúčasti, pak si nezapomeňte zakoupit naši unikátní službu SMART ASISTENT a to dle Vaší preference buď na měsíc či na celý rok. V rámci zvoleného období pak budete mít naše služby kompletně zdarma, a to na neomezený počet letů.

16. 3. 2020 ClaimCloud
Back to posts overview