Posun letu dopredu? Teraz máte nárok na kompenzáciu ako pri zrušenom letu!

Súdny dvor Európskej únie nedávno rozhodol, že práva a pravidlá cestujúcich v leteckej doprave v rámci zrušenia letu sa vzťahujú aj na prípady, keď bol pôvodný čas odletu posunutý leteckou spoločnosťou o hodinu a viac dopredu. Aké sú teda aktuálne práva pre cestujúcich čeliacich zrušeniu letov?

Posun letu dopredu? Teraz máte nárok na kompenzáciu ako pri zrušenom letu!

Podľa doterajšej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie bolo možné nárokovať kompenzácie za zrušenie letov v prípadoch, keď dôsledkom zrušenia letu bolo kompletné zrušenie letu bez náhradného spoja, alebo keď dôsledkom zrušenia letu bol prílet do cieľovej destinácie oneskorený o tri hodiny a viac. Aby bolo možné nárokovať kompenzáciu za zrušený let, bolo zároveň nutné dosiahnuť tieto ďalšie súvisiace podmienky:

- Oznámenie o zrušení letu bolo doručené cestujúcemu menej ako 14 dní pred pôvodným dátumom letu
- Zrušenie letu nebolo spôsobené mimoriadnou okolnosťou, ktorej nemohla letecká spoločnosť predísť
- Samotný let alebo letecká spoločnosť spadala pod európsku reguláciu EC261, ktorá tieto pravidlá náhrad upravuje

V prípade, že boli splnené podmienky vyššie opísané, potom mal cestujúci nárok podľa vzdialenosti letu na 250–600 EUR na osobu. V prípadoch, keď bol let naopak posunutý dopredu, nebolo do nedávnej doby definované, či nárok na kompenzáciu za takto posunutý let vzniká alebo nie. Išlo jednoducho o „šedú“ nepopísanú oblasť, keď leteckí prepravcovia tvrdili, že nárok nevzniká, a naopak cestujúci tvrdili, že nárok vzniká…

Pred niekoľkými dňami súdny dvor Európskej únie v tomto bode urobil jasno. Podľa vyjadrenia súdneho dvora cestujúci, ktorému bol za rovnakých podmienok ako pri zrušení letu jeho originálny čas letu posunutý o minimálne jednu hodinu dopredu, má nárok na kompenzáciu. Dôvodom je fakt, že cestujúcemu zmena času dopredu spôsobuje rovnakú mieru ujmy a nepohodlia, ako v prípade zrušenia letu a posunu náhradného letu na neskorší čas či dátum.

Podľa tohto vyjadrenia má teda cestujúci novo potvrdený nárok na kompenzáciu vo výške 250-600 EUR podľa dĺžky letu a má zároveň nárok na náhradu prípadných viacnákladov, ktoré mu vznikli vďaka posunu letu podľa totožných podmienok ako pri zrušení letu.

Tento nárok sa podľa práva jednotlivých krajin teda dá teraz nárokovať aj spätne. V prípade, keď bol takto cestujúcemu posunut let dopredu v minulosti a nebolo kompenzácii vyhovené, potom teraz je toto možné nárokovať. V SR je legislatívna lehota na nárokovanie kompenzácií 3 roky spätne. V prípade, že máte záujem kompenzáciu za posunutie času či dátumu letu získať, naša spoločnosť je pripravená tieto situácie riešiť. Zadajte svoje číslo a dátum Vášho problémového letu tu a my sa o všetko postaráme.

Sme s Vami, pretože  „Passenger righs matters

25. 2. 2022 SkyCloud
Späť na prehľad článkov