Zpožděný nebo zrušený let kvůli počasí

Zjistěte zdarma, zda máte nárok na odškodnění za zpoždění letu z důvodu špatného počasí nebo rozhodnutí pilota nepřistát. Vyplňte on-line formulář.

Zpožděný nebo zrušený let kvůli počasí

Možnost získání kompenzací má svá pravidla, na základě kterých je, nebo není možné nárokovat peníze za problémy, které Vám způsobilo zpoždění nebo zrušení ať již přímo Vašeho letu nebo letu, který Vašemu letu předcházel. Případné škody se navíc mohou dále zvyšovat o další případné vícenáklady, které vznikly díky například propadnutí rezervace hotelu, nebo naopak nutnosti zajištění hotelu či náhradního letu, pokud Vám společnost nenabídla let, který by Vám vyhovoval. Následně jakékoliv odmítnutí kompenzace či náhrady škody ze strany letecké společnosti se těžko akceptuje. Je ale nutné se na důvody podívat racionálně.

V první řadě je třeba si uvědomit, že letecká společnost chce dopravit cestujícího do jeho cílové destinace. Pokud jej nedopraví, pak případná kompenzace cestujícímu je pouze částí nákladů, které letecké společnosti vzniknou z důvodu nesprávně dokončeného letu. Další náklady, kterým musí letecká společnost čelit se skládají například z nových letištních poplatků, nákupu paliva, přesunu letadla z jednoho letiště na druhé, výměny posádky apod. Tedy letecká společnost dělá maximum pro to, aby dopravila své cestující na místo určení, a to ideálně v plánovaném čase.

Jako ve všech odvětvích, jsou i v letecké dopravě čekané či nečekané okolnosti, které mohou snahu letecké společnosti překazit. Ty nečekané nazýváme mimořádnými okolnostmi. Tyto mimořádné okolnosti jsou zároveň takové okolnosti, kterým nemůže letecká společnost předejít nebo je jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Počasí patří mezi tyto mimořádné okolnosti. Přestože jsou dnes technologie na velmi vyspělé úrovni a letadla dokáží přistávat skoro sama, stále jsou zde limity, které je třeba respektovat a nepřekračovat je. O to víc, že případná chyba nebo nerespektování těchto limitů může mít fatální následky…

Jakmile jsou výše zmíněné limity dosaženy (nízká viditelnost, nárazový vítr, síla větru, kluzká dráha z důvodu náledí či sněhu apod), mohou nastat dvě situace: 1. letiště dočasně omezí provoz a letadla čekají na zemi na zlepšení podmínek a povolení letu 2. letadla ve vzduchu se dočasně přesměrují na jiná letiště, a to buď z důvodu uzavření letišť nebo se tak rozhodnou přímo piloti letadel při vyhodnocení informací či po pokusech o přistání. Vždy je tak rozhodnuto za účelem ochrany životů cestujících na palubě letadel. Bez ohledu na délky zpoždění či nesnáze a komplikace, která rozhodnutí cestujícím přinesla, za tato rozhodnutí nelze postihovat letecké společnosti a nárokovat související kompenzace.