Otázky a odpovede

Je to jednoduché. Stačí v našom formulári zadať číslo a dátum letu, následne sa nechať previesť naším jednoduchým formulárom a my vám obratom dáme informáciu, či máte, alebo nemáte potenciálny nárok na kompenzáciu.
Jednoducho povedané, pretože máme dramaticky väčšiu šancu na úspech. Veľmi často sa nám stáva, že sa na nás obracia zákazníci, ktorí sa snažili získať kompenzáciu sami a buď neuspeli, alebo v horšom prípade s nimi letecká spoločnosť ani nekomunikovala. Všeobecne bohužiaľ platí, že letecké spoločnosti sa snažia vyhnúť kompenzáciám všetkými možnými prostriedkami. Na našej strane disponujeme vedomosťami, máme prístupy do databáz letov, ktoré pravdivo informujú o tom, ako lety prebiehali, a máme právne oddelenie, s ktorým dokážeme leteckým spoločnostiam vysvetliť, ako sa veci majú. To všetko nám dopomáha k úspešnosti blížiace sa 100 % v prípadoch, keď je nárok na kompenzáciu.
Stačí len podpísať plnú moc, ktorú vám pošleme, aby sme vás mohli zastupovať, a je to všetko. V prípade, že by si letecká spoločnosť vyžiadala ďalšie doklady, tak vám dáme vedieť.
To sa nedá úplne presne povedať, pretože všetko závisí na tom, ako letecká spoločnosť spolupracuje. Máme prípady, ktoré boli vyriešené v rámci dní, ale tiež máme prípady, ktoré sme riešili dlhšie ako 4 mesiace. Avšak väčšinu prípadov uzatvárame počas 90 dní. O procese vybavenia prípadu máte vždy prehľad, a to buď cez e-mailovú komunikáciu, alebo všetko prehľadne vidíte na našich internetových stránkach v zákazníckej sekcii.
Áno, rozhodne to je možné. Naša spoločnosť má prístup do registrov letov, a dokážeme tak vierohodne overiť, či nárok vznikol, alebo nie. Navyše v priebehu času sa legislatíva ohľadom oneskorených/zrušených letov spresňuje, a tak aj na našej strane otvárame prípady, ktoré boli v minulosti uzavreté. Odporúčame teda kontrolu letu cez náš formulár a my následne všetko preveríme.
V rámci legislatívy ČR je možnosť otvoriť prípady až 3 roky spätne.
Pokiaľ sa jedná o let, ktorý spadá pod reguláciu EÚ, potom nezáleží na tom, koľko letenka stála. Sú presne dané podmienky, za ktorých je možné získať kompenzáciu, a to bez ohľadu na cenu letenky či počet osôb.
Áno, je to možné. Ak to priatelia nechcú riešiť individuálne, budeme všetko komunikovať s vami. Čo ale budeme potrebovať sú vyplnené plné moci od všetkých účastníkov letu.
Úspešná kompenzácie závisí od toho, či let spadá pod nejakú reguláciu – čiže pod ustanovenie, ktoré musia letecká spoločnosť rešpektovať, alebo nepatrí a jedná sa potom čisto o benevolenciu leteckej spoločnosti. Aktuálne vo svete platí regulácie pre EÚ a následne potom niektoré krajiny ustanovujú výšku kompenzácií na danom území (napríklad federálny zákon pre územie USA). Či tak, alebo tak, pre úspešnú kompenzáciu sú potom dôležité okolnosti letu, teda či mohla, či nemohla letecká spoločnosť udalosti predísť a dĺžka letu alebo meškania.
Áno, toto je oblasť, na ktorú sa budeme v najbližšej dobe zameriavať. Okrem stratenej batožiny budeme riešiť aj zničené alebo stratené veci z batožiny. Ak máte so svojou batožinou problém, napíšte nám na náš e-mail info@claimcloud.cz a my sa vám obratom ozveme. V dohľadnej dobe potom pribudne samostatná sekcia, ktorá sa bude batožine venovať a kde bude všetko detailne popísané.
Je to výhradne na vás. Naša spoločnosť posiela ekvivalent vykompenzovanej sumy v korunách českých alebo v mene, v ktorej má klient nastavený bankový účet v závislosti na oficiálnom kurze ČNB. Ak si ale prajete zaslať kompenzáciu v mene, v ktorej bolo kompenzované, nie je to žiadny problém. Len je nutné, aby v našej zákazníckej sekcii bolo zadané číslo účtu, ktorý je vedený v danej mene.
Regulácia EÚ sa vzťahuje na všetky lety, ktoré prebehli v rámci krajín Európskej únie, ďalej potom na lety, ktoré mali odlet z niektorej z krajín Európskej únie, alebo na lety, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť majúca sídlo na území Európskej únie.
Všeobecne platí, že letecká spoločnosť nemôže byť nútená ku kompenzácii v prípadoch, ktorým buď nemohla predísť, alebo neurobila všetky opatrenia, aby takéto udalosti zabránila. Typicky sa tak jedná napríklad o zlé počasie, štrajk leteckého personálu alebo veľká prevádzka na nebi. Pre tieto prípady, ale máme prístup do databázy letov, kde vidíme, čo sa skutočne udialo a či teda ide o mimoriadnu udalosť, alebo nie. Radi sa vám teda na váš let pozrieme, stačí ho zadať do nášho formulára.
Áno, zaoberáme sa všetkým, čo môže našim klientom pomôcť. Pomôžeme vám teda získať od leteckej spoločnosti aj extra náklady, ktoré sú spojené s vašim oneskoreným alebo zrušeným letom. Stačí priložiť okopírované účtenky napríklad za jedlo, pitie, oblečenie, hygienické potreby či hotel a transfer. No je treba mať na pamäti, že veci, ktoré nie sú nutné kupovať, vám letecká spoločnosť nepreplatí.
Áno, môžete. Nie je dôležité, prostredníctvom koho ste si letenku kupoval alebo s akou službou bola letenka prípadne oneskorená. Dôležité je, či let samotný spĺňal parametre možnej kompenzácie. A to sa týka aj nepravidelných letov (charterov).
V niektorých prípadoch letecké spoločnosti vyžadujú kópiu vášho pasu alebo občianskeho preukazu z dôvodu, že sa chcú uistiť, že sa nejedná o podvodné konanie.
Bohužiaľ nestačí. Letecká spoločnosť s nami nezačne komunikovať do doby, než od nás dostane podpísanú plnú moc ku každému letu, ktorý reklamujeme. Avšak pre váš komfort, máme plnú moc predvyplnenú na konkrétny let, a tak stačí len vyplniť nacionálie a podpísať. Potom už len jednoducho nahráte plnú moc do nášho systému. Plnou mocou zároveň potvrdzujete naše všeobecné podmienky.
Vaše údaje sú iba na účely rokovania s leteckými spoločnosťami. S nikým ďalším vaše dáta nezdieľame. Naviac máte kedykoľvek možnosť zažiadať si u nás o zmazanie účtu vrátane všetkých svojich údajov.
Referenčné číslo rezervácie nájdete v itinerári letenky a jedná sa kód vašej rezervácie. Najčastejšie používané kódy sú z rezervačných systémov Galileo a Amadeus a majú 6 znakov (napríklad: DF0RDF, GGBR4S, AFG34C atď.)
Ide o dokument, ktorý vám bol zaslaný počas vašej rezervácie letu. Väčšinou je vo formáte PDF a nájdete na ňom všetky informácie o lete vrátane počtu pasažierov a referenčného čísla rezervácie.
U nás žiadne ďalšie alebo skryté poplatky nenájdete. Jediný poplatok je v prípade, keď úspešne uzavrieme vašu kompenzáciu, a potom si ponecháme servisný poplatok vo výške 25 % z vymoženej sumy + zákonné DPH.
Nebude vás to stáť nič. Jediný poplatok je v prípade, keď úspešne uzavrieme vašu kompenzáciu, a potom si ponecháme servisný poplatok vo výške 25 % z vymoženej sumy + zákonné DPH.

Rýchla pomoc

Keď si neviete rady, neváhajte sa nám ozvať, radi Vám pomôžeme.

support@claimcloud.cz +420 777 993 788