Kompenzácia za odmietnutie nástupu na palubu lietadla

Okrem oneskorenia alebo zrušenia letu môžete v rámci cestovania naraziť aj na ďalšiu nepríjemnosť, akou je odmietnutí nástupu na palubu lietadla. To aj napriek faktu, že máte platnú letenku. Môže vám byť proti vašej vôli odmietnutý nástup do lietadla? Čo robiť, ak vďaka tomuto správaniu nestihnete nadväzujúci spoj? Aké sú vaše práva a v akých prípadoch je možné získať odškodnenie?

Bežnou praktikou leteckých spoločností je predať viac leteniek, ako je skutočný počet sedadiel v lietadle. Ďalšou možnou príčinou väčšieho počtu cestujúcich, ako je počet miest v lietadle, je napríklad spojenie dvoch letov do jedného, vzhľadom na zrušenie iného letu v rámci danej leteckej spoločnosti. Dôvodov môže byť veľa. Výsledkom je ale stav, kedy je reálne na jeden konkrétny let viac platiacich cestujúcich, než je miest v lietadle. V tomto prípade môže letecká spoločnosť odoprieť nástup ľubovoľnému počtu cestujúcich.

Za tento postup v rámci letov spadajúcich pod EU reguláciu EC 261/2004  má cestujúci nárok na kompenzáciu. U všetkých ostatných letov to závisí od toho, či daný dopravca má vo svojich všeobecných podmienkach danú možnosť kompenzácie, či mu to nariaďuje legislatíva krajiny, kde má prepravca sídlo spoločnosti. Napríklad na území USA toto upravuje federálny zákon USA a všetky letecké spoločnosti majúce sídlo na území USA majú povinnosť kompenzovať cestujúceho za odmietnutie nástupu.

Oneskorenie (v cieľovej destinácií po prípadnom prebookování a/alebo presmerovaní)

Vzdialenosť Menej ako 2h   Od 2h do 3h   Od 3h do 4h   Viac ako 4h
alebo let nebol vôbec
uskutočnený  
Menej ako 1500 km 0€ 0€ 250€ 250€
Odoprenie
nástupu
Od 1500 km do 3500 km 0€ 0€ 400€ 400€
Viac ako 3500 km 0€ 0€ 300€ 600€
Nárok na kompenzáciu v závislosti od vzdialenosti a dĺžky oneskorenia v cieľovej destinácii'

Rovnako ako u všetkých iných žiadostí o kompenzácie, aj v prípade odmietnutia nástupu je potrebné splniť vstupné podmienky pre možnosť nárokovať si odškodnenie. Základnou otázkou je, či sa jedná o let spadajúci do EÚ regulácie EC 261/2004, či sú iné možnosti získania odškodnenia. Následným krokom je určenie maximálnej výšky odškodnenia podľa vzdialenosti počiatočnej a cieľovej destinácie. Ďalej je potrebné splniť nasledujúce formálne podmienky pre získanie kompenzácie:

 • Cestujúci má potvrdenú rezerváciu pre daný let
 • Cestujúci sa dostaví na prepravu včas – teda buď v čase určenom dopravcom alebo najneskôr 45 minút pred plánovaným časom odletu, ak nie je čas dopravcom vopred určený.

Definícia, či let spadá pod EÚ reguláciu EC 261/2004, alebo nie

Aby bolo možné žiadať kompenzáciu za oneskorenie letu v rámci európskej regulácie, musí byť let operovaný aspoň jedným z uvedených spôsobov:

 • Let sa musí uskutočniť v rámci Európskej únie alebo členského štátu (Nórsko, Švajčiarsko, Island).
 • Odletová destinácia musí byť vo vnútri Európskej únie alebo členského štátu.
 • Let je operovaný leteckou spoločnosťou, ktorá má sídlo na území Európskej únie alebo členského štátu.
Europe flight routes

Definícia vzdialenosti letu pre určenie výšky odškodnenia za odmietnutie nástupu na palubu lietadla

Táto výška sa určuje na základe vzdialenosti odletovej destinácie a cieľovej destinácie v rámci jednej rezervácie. Pozor do tejto vzdialenosti sa nezapočítava prípadná vzdialenosť medzipristátia či prestupy v priebehu cesty alebo dĺžka alternatívneho spojenia. Jedná sa čisto o najkratšiu vzdialenosť medzi počiatočným odletovým miestom a cieľovým miestom podľa pôvodnej zakúpenej rezervácie, a to podľa nasledujúceho znázornenia:

250 € do 1 500 km

Príklady:
Praha Paríž
Bratislava Londýn
Praha Brusel

400 € od 1 501 km do 3 500 km

Príklady:
Brno Madrid
Praha Moskva
Bratislava Lisabon

600 € nad 3 501 km

Príklady:
Praha New York
Viedeň Tokio
Praha Dubai

Príklad vzdialenosti bez medzipristátia Praha – Londýn

 • Vzdialenosť 1047 km  (príklad č.1)

Príklad vzdialenosti nového alternatívneho letu 
Praha – Viedeň – Londýn

 • Vzdialenosť Praha – Viedeň 278 km
 • Vzdialenosť Viedeň – Londýn 1279 km
 • Celkom teda 1557 km  (príklad č.2)

Výpočet vzdialenosti sa stanoví na základe najkratšej vzdialenosti medzi počiatočnou a cieľovou destináciou, teda podľa príkladu 1 – 1047 km.

Europe flight routes

Pozor! – Letecká spoločnosť veľmi často na palube lietadla ponúka čiastku za dobrovoľné opustenie lietadla. Táto suma, pokiaľ ju cestujúci prijme, nahrádza akúkoľvek ďalšiu kompenzáciu za odmietnutie nástupu do lietadla. Veľmi nemilo potom bývajú cestujúci prekvapení, ak následne žiadajú kompenzáciu podľa legislatívy EÚ, ale na tú už nemajú nárok vzhľadom na odsúhlasenie kompenzácie na palube lietadla.

(platné pre lety spadajúce do EÚ regulácie 261/2004)

Ďalšie práva cestujúcich na základe odmietnutia nástupu na palubu lietadla

V prípade, keď je odmietnutý nástup cestujúcemu na palubu lietadla proti jeho vôli, má taký cestujúci nárok na:

 • náhradu nákupnej ceny letenky, a to do siedmich dní do dátumu letu
 • prípadný spiatočný let do pôvodného miesta odletu zdarma alebo náhradný let do cieľovej destinácie zadarmo,
 • poskytnutia starostlivosti v podobe občerstvenia, stravy, ubytovania v hoteli, prepravy medzi letiskom a hotelom a dvoch telefónnych hovorov zadarmo.
plane board interior
pohľad na palubu lietadla

Ďalšie možnosti získania odškodnenia za odmietnutie nástupu na palubu lietadla? u letov, ktoré nespadajú pod reguláciu EÚ

 • Územie USA

  U leteckých spoločností majúcich sídlo na území USA je legislatívne upravené federálnym zákonom o odškodneniu za odmietnutie nástupu letu vo výške 1350 USD na osobu.

 • Letecká spoločnosť Air Transat

  U kanadskej leteckej spoločnosti Transat je odškodnenie v rámci vlastných prepravných podmienok za odmietnutie nástupu pri letoch kratších 5 hod. 100 CAD na osobu, u letov dlhších ako 5 hod. 200 CAD na osobu.

 • Letecká spoločnosť Turkish airlines

  U leteckej spoločnosti Turkish Airlines je odškodnenie v rámci vlastných prepravných podmienok za odmietnutie nástupu u medzinárodných letoch možné získať až do výšky 600 EUR na osobu, u vnútroštátnych letov až do výšky 100 EUR na osobu.

Možnosťou získania kompenzácie za odmietnutie nástupu u letov, ktoré nespadajú pod reguláciu EÚ, je veľké množstvo. V tomto smere je potrebné poznať konkrétne prepravné podmienky leteckých spoločností. Naša spoločnosť sa okrem regulácie EÚ špecializuje aj na lety mimo EÚ.  Vlastníme rozsiahlu databázu prepravných podmienok leteckých spoločností po celom svete a dokážeme relevantne overiť, či v danom mieste je nejaká možnosť získania kompenzácie, alebo nie. Zadajte akýkoľvek let po celom svete zadarmo a nezáväzne do nášho formulára a my vám zdarma dáme informáciu, či je možné kompenzáciu získať, v akej výške či forme a aký je možný ďalší postup.

Mimoriadne okolnosti a situácia, kedy nie je nárok na získanie odškodnenia

Aby vám bola letecká spoločnosť (prepravca) povinná vyplatiť odškodnenie za odmietnutie nástupu, nesmie sa jednať o mimoriadnu okolnosť, kvôli ktorej bola nútená upraviť počty miest. Zároveň odmietnutí nástupu na palubu lietadla muselo byť z dôvodu nedostatku voľných miest v lietadle, a nie z dôvodu nevhodného správania cestujúceho, neskorého prihlásenia k letu a pod. Vo všetkých ostatných prípadoch máte nárok na získanie svojej kompenzácie za odmietnutie nástupu.

Bezpečnostná situácia
Rozhodnutie vlády, 
 polície, armády
Nevhodné správanie 
 cestujúceho
Cestujúci pod 
 vplyvom alkoholu či 
omamných látok
Neskoré prihlásenie 
 cestujúceho na prepravu
Zdravotné problémy 
 cestujúceho
Pokročilý stav 
tehotenstva

Zhrnutie podmienok pre možnosť získania kompenzácie za odmietnutie nástupu

Pre úspešné získanie odškodnenia za odmietnutie nástupu na palubu lietadla nesmie byť skôr akceptovaná kompenzácia cestujúcim za dobrovoľné opustenie lietadla, zároveň sa musí jednať o odmietnutí nástupu z dôvodu nedostatočných kapacít lietadla. V prípade, že letecká spoločnosť nekomunikuje, je potrebné využiť právnej pomoci a leteckú spoločnosť donútiť k získaniu vašej kompenzácie skrze právne kroky. Ak sa vám nedarí donútiť, aby s vami letecká spoločnosť komunikovala, nie ste spokojní s vyjadrením leteckej spoločnosti, nedisponujete jazykovými zručnosťami, či nemáte dosah na právne zastúpenie, neváhajte využiť našich služieb, kedy za vás preveríme okolností vášho letu.  Ak vyhodnotíme, že máte na odškodnenie nárok, potom všetko zariadime a vašu kompenzáciu pre vás získame za pomoci nášho právneho tímu.

Prečo žiadať o kompenzácii cez firmu a nerobiť si to sám?

Svojpomocou

úmorné a s malou šancou na úspech

minimálne náklady

bez dokumentácie
o letu = nejasná šanca
na úspech

úspešnosť iba 5-10 %

náročné na čas

bez právnej podpory

ClaimCloud

rýchlo a jednoducho

rýchlo a jednoducho

úspešnosť 95 %

platíte len v prípade úspechu

skúsený právny zástupca

všetky informácie o letoch

podanie žiadosti trvá len pár minút

overiť let

Pomoc právnika

drahá a s nejasným
výsledkom

bez dokumentácie
o letu = nejasná šanca
na úspech

náročné na čas

veľmi nákladné

Naša rada na záver

Bez ohľadu na to, či budete mať neskôr nárok na finančnú kompenzáciu od leteckej spoločnosti v závislosti od okolností a príčin oneskorenia letu, letecká spoločnosť sa o vás musí v mieste oneskorenia postarať. Je jej povinnosťou vám zaistiť občerstvenie, zabezpečiť možnosť telefonického hovoru alebo poslanie e-mailu. Toto neplatí len v prípade, keď let bude oneskorený do dvoch hodín a umožní vám nastúpiť do lietadla (v prípade vzdialenosti do 1500 km), respektíve troch hodín (nad vzdialenosť 1500 km). Ak letecká spoločnosť nedokáže zabrániť oneskoreniu v danom dni, je povinná vám zaistiť naviac ešte ubytovanie s prevozom do hotela a späť. V prípade, že by sa tak nestalo, určite si schovajte všetky účty za výdavky, ktoré ste museli kvôli neočakávanému oneskoreniu vynaložiť pre neskoršie nárokovanie po dopravcovi.

Náš tip:

Vytlačte si naše asistenčné kartičky pre nepredvídané okolnosti na letisku a buďte vždy pripravení obhájiť svoje práva.

Assistance card

Čo o nás hovoria klienti?

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Neveríte? Presvedčte sa sami.

Zpožděný let a pravidla v rámci nařízení EU. Seznam vzdáleností nejčastěji využívaných destinací z letiště Praha.

Zpožděný let a pravidla v rámci nařízení EU. Seznam vzdáleností nejčastěji využívaných destinací z letiště Praha.

Poradíme Vám, jak se chovat v případě zpožděného letu, jaké jsou podmínky získání kompenzace za zpoždění letu, na co máte nárok na letišti. V případě, že se Vám pak v budoucnu… čítať ďalej
Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Podrobný návod, co vše musíte hlídat při rezervaci letenky kvůli možnosti uplatnění kompenzace za zpoždění či zrušení letu leteckou společností. čítať ďalej
Špatné počasí - Kompenzace za zpoždění letu

Špatné počasí - Kompenzace za zpoždění letu

Je vliv nepříznivého počasí na let mimořádnou okolností nebo se pouze letecká společnost za tuto výmluvu schovává? Odpověď zní: ANO i NE čítať ďalej