On-line pomoc pre situácie priamo na letisku

Máte oneskorený let viac ako tri hodiny, nestihli ste kvôli oneskorenému letu nadväzujúci spoj, zrušili vám let, dorazila vám poškodená batožina alebo nedorazila vôbec? Čo si počať priamo na letisku a na čo máte právo v rámci EÚ regulácie EC 261/2004 aj mimo túto reguláciu?

On-line pomoc v prípade oneskorenia letu

Ak ste na letisku a váš let vykazuje oneskorenie, pozri varianty nižšie, máte nárok, alebo si vypýtajte občerstvenie či stravu, ak vám toto letecká spoločnosť neponúkla. Ďalej máte nárok na dva telefónne hovory zdarma. V prípade, že je váš let vďaka oneskoreniu odložený na nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie v hoteli zadarmo a cestu do hotela a späť. Nároky vznikajú u letov, ktoré sú oneskorené:

 • viac ako dve hodiny a zároveň je váš let do vzdialenosti 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let vnútri EÚ a je dlhší ako 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let kamkoľvek z alebo mimo EÚ a je v dĺžke od 1500 km do 3500 km, alebo
 • viac ako štyri hodiny.

Náš tip:

Ak spĺňate podmienky vyššie a letecká spoločnosť vám toto neponúkla, alebo vzhľadom na situáciu na letisku nie je priestor sa k zástupcom leteckej spoločnosti dostať, môžete si na svoje náklady všetko zabezpečiť sami. Tieto náklady je vám následne letecká spoločnosť povinná nahradiť. A to bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa oneskorenie udialo.

Navyše, v prípade oneskorenia, ktoré je dlhšie ako 5 hodín, máte možnosť sa rozhodnúť, že nebudete v danom lete pokračovať. V tomto prípade máte nárok na náhradu obstarávacej ceny letenky. A v prípade, že sa jedná o nadväzujúci let, potom má povinnosť vás letecká spoločnosť bezplatne prepraviť späť do východzieho bodu vašej cesty.

Co udělat přímo na letišti

Ak ste teraz v letiskovej hale a čakáte na odlet svojho oneskoreného letu, venujte pár minút nasledujúcim úkonom. Dramaticky vám totiž zvýši šancu na získanie kompenzácie za vaše oneskorenie a útrapy, ktorými musíte aktuálne prechádzať. Väčšinou totiž na mieste zistíte najviac informácií o dôvodoch oneskorenia:

 • Nájdite zástupca/prepážku leteckej spoločnosti alebo informačnú prepážku letiska a nechajte si napísať potvrdenie o meškaní letu – ideálne s dôvodmi oneskorenia.
 • Odfoťte si pohľad von z letiskovej haly na plochu letiska pre aktuálnu informáciu o počasí.
 • V prípade, že v lietadle bude kapitán hlásiť dôvody oneskorenia, nahrajte si toto na mobil, prípadne si nechajte potvrdiť toto od stevarda či stevardky na palube.
 • Až dorazíte do cieľovej destinácie, odfoťte si aj tabuľu príletov, kde bude vidieť číslo vášho letu a konečný čas oneskorenia.
Assistance card

Asistenčná kartička pre Oneskorený let 3 hod.+

On-line pomoc v prípade zmeškania nadväzujúceho letu

V prípade, že ste aktuálne kvôli oneskoreniu predchádzajúceho letu nestihli nadväzujúci let a máte oba lety pod jedným číslom rezervácie, platí pre vás rovnaké podmienky ako v prípade oneskorenia letu (pozri vyššie). Samozrejmosťou potom je, že je letecká spoločnosť povinná vás dopraviť náhradným letom do cieľovej destinácie.

Pokiaľ máte lety pod samostatnými číslami rezervácie, bohužiaľ sa jedná o samostatné lety a v tomto smere si musíte nový let aj prípadné ubytovanie zaistiť na svoje náklady. Žiadna náhrada týchto nákladov potom nie je možná.

Náš tip:

Veľmi starostlivo si prezrite svoje rezervácie a overte si, že sa jedná naozaj o jednu rezerváciu. Nie je nič nezvyčajné, že pri nákupe letenky všetko vyzerá ako jedna rezervácia, ale v skutočnosti to tak nie je. Ak si nie ste istí, zájdite si na prepážku spoločnosti a overte si svoj let. Rozdelené rezervácie bývajú často napríklad u predajcov kiwi.com alebo azair.cz. Toto odporúčame si prejsť už pri nákupe, vyhnete sa tak následným ťažkostiam a nákladom navyše pri čakaní na ďalší možný let.

On-line pomoc v prípade zrušenia letu

Ak ste na letisku, a práve vám zrušili váš let, máte na výber dve možnosti:

 • vrátenie ceny letenky zrušeného letu a v prípade, že ste v priebehu cesty, potom máte nárok na spiatočný let zdarma do východiskovej destinácie, alebo
 • právo na náhradný let do cieľovej destinácie.

V prípade, že sa rozhodnete pre náhradný let, platia pre vás rovnaké podmienky ako v prípade oneskorenia letu. Teda ak čas plánovaného odletu náhradného letu a teda oneskorenie oproti odletu vášho zrušeného letu je:

 • viac ako dve hodiny a zároveň je váš let do vzdialenosti 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let vnútri EÚ a je dlhší ako 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let kamkoľvek z alebo mimo EÚ a je v dĺžke od 1500 km do 3500 km, alebo
 • viac ako štyri hodiny.

Máte nárok a vypýtajte si občerstvenie či stravu, pokiaľ vám toto letecká spoločnosť neponúkla. Ďalej máte nárok na dva telefónne hovory zdarma. V prípade, že je váš náhradný let plánovaný až na budúci deň, máte nárok na ubytovanie v hoteli zadarmo a cestu do hotela a späť.

Náš tip:

Ak spĺňate podmienky vyššie a letecká spoločnosť vám toto neponúkla, alebo vzhľadom na situáciu na letisku nie je priestor sa k zástupcom leteckej spoločnosti dostať, môžete si na svoje náklady všetko zabezpečiť sami. Tieto náklady je vám následne letecká spoločnosť povinná nahradiť. A to bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa zrušenie udialo.

Čo urobiť priamo na letisku

Ak ste teraz v letiskovej hale a práve vám zrušili let, venujte pár minút nasledujúcim úkonom. Dramaticky vám totiž zvýši šancu na získanie kompenzácie za vaše oneskorenie a útrapy, ktorými musíte aktuálne prechádzať, a väčšinou na mieste zistíte najviac informácií o dôvodoch zrušenia:

 • Nájdite zástupca/prepážku leteckej spoločnosti alebo informačnú prepážku letiska a nechajte si napísať potvrdenie o dôvodoch zrušenia letu.
 • Odfoťte si pohľad von z letiskovej haly na plochu letiska pre aktuálnu informáciu o počasí.

On-line pomoc v prípade odmietnutia nástupu na palubu lietadla

Pokiaľ vám letecký dopravca plánuje odmietnuť nástup na palubu lietadla a to z dôvodu nedostatku miest na palube lietadla, bude sa pokúšať nájsť najprv dobrovoľníkov, ktorí dobrovoľne odstúpi od svojej rezervácie. V tomto smere bude prepravca ponúkať finančnú náhradu, za ktorú sa cestujúci vzdá svojho miesta. POZOR! Akceptovaním takejto dohody, sa automaticky vzdávate neskoršej kompenzácie. Aby teda dohoda dávala z vášho pohľadu zmysel, nepristupujte na nižšiu finančnú ponuku, než je:

 • 250 EUR v prípade letov do vzdialenosti 1500 km
 • 400 EUR v prípade všetkých letov v rámci EÚ a zároveň o vzdialenosti dlhšej ako 1500 km
 • 400 EUR v prípade všetkých letov mimo destináciu EÚ a zároveň o vzdialenosti od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov.

Sumy vyššie totiž získate vždy od leteckej spoločnosti ako kompenzáciu za to, že vám bol odmietnutý nástup na palubu lietadla. POZOR – toto platí len pre lety spadajúce do európskej regulácie. Mimo európsku reguláciu sú podmienky individuálne.

V prípade, že prepravca nenájde dostatočný počet cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojho miesta, má možnosť odmietnuť nástup do lietadla vybraným cestujúcim proti ich vôli. Pri následnom výbere cestujúcich, ktorí majú opustiť lietadlo, by mal prepravca vynechať alebo potlačiť osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré sprevádzajú tieto osoby.

Ak sa stane vám, že dostanete na palube „čierneho Petra“ a musíte palubu opustiť proti svojej vôli, potom máte nárok na:

 • náhradný let zdarma do svojej cieľovej destinácie
 • náhradu obstarávacej ceny letenky (do siedmich dní) v prípade, že nevyužijete náhradný let
 • ak ste v priebehu letu a rozhodnete sa nevyužiť náhradný let do svojej cieľovej destinácie, tak máte nárok na spiatočný let zdarma do pôvodnej odletovej destinácie.

V prípade, že sa rozhodnete pre náhradný let, platia pre vás rovnaké podmienky ako v prípade oneskorenia letu. Teda ak je čas plánovaného odletu náhradného letu a teda oneskorenie oproti odletu vášho letu, kde vám bol odmietnutý nástup na palubu lietadla:

 • viac ako dve hodiny a zároveň je váš let do vzdialenosti 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let vnútri EÚ a je dlhší ako 1500 km, alebo
 • viac ako tri hodiny a zároveň je váš let kamkoľvek z alebo mimo EÚ a je v dĺžke od 1500 km do 3500 km, alebo
 • viac ako štyri hodiny.

Máte nárok a vypýtajte si občerstvenie či stravu, pokiaľ vám toto letecká spoločnosť neponúkla. Ďalej máte nárok na dva telefónne hovory zdarma. V prípade, že je váš náhradný let plánovaný až na budúci deň, máte nárok na ubytovanie v hoteli zadarmo a cestu do hotela a späť.

Náš tip:

Ak spĺňate podmienky vyššie a letecká spoločnosť vám toto neponúkla, alebo vzhľadom na situáciu na letisku nie je priestor sa k zástupcom leteckej spoločnosti dostať, môžete si na svoje náklady všetko zabezpečiť sami. Tieto náklady je vám následne letecká spoločnosť povinná nahradiť. A to bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa zrušenie udialo.

Zároveň v prípade, že vám odmietnu nástup na palubu lietadla, nechajte si na prepážke leteckej spoločnosti vystaviť potvrdenie o odmietnutí nástupu z dôvodu overbookingu (nedostatku voľných miest v lietadle).

On-line pomoc v prípade poškodenia batožiny

V prípade, že ste na letisku a práve vám bola doručená vaša batožina s viditeľným poškodením, potom neváhajte a vyhľadajte zástupcu leteckej spoločnosti, alebo prepážku CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK či BAGGAGE SERVICE. Zvyčajne je prepážka umiestnená v blízkosti prepravných pásov, kde si svoju batožinu vyzdvihujete. Ak nemôžete túto prepážku nájsť, choďte si k letiskovým informáciám a nechajte si dané miesto nájsť.

Luggage claim

U prepážky následne spíšte protokol o poškodení batožiny, a to takzvaný DAMAGE PROPERTY REPORT. Pre spísanie protokolu si pripravte batožinový lístok alebo letenku.

Náš tip:

Pri spisovaní reportu na letisku či ak batožinu odovzdávate k oprave, pred odovzdaním si starostlivo odfotografujte miesta poškodenia a celkový vzhľad batožiny.

Akonáhle toto máte, už nemusíte na letisku nič riešiť a pokojne letisko opustite. Následnú náhradu môžete riešiť až 3 roky spätne.

On-line pomoc v prípade oneskorenia batožiny

V prípade, že ste na letisku a práve vám bola doručená vaša batožina s viditeľným poškodením, potom neváhajte a vyhľadajte zástupcu leteckej spoločnosti, alebo prepážku CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK či BAGGAGE SERVICE. Zvyčajne je prepážka umiestnená v blízkosti prepravných pásov, kde si svoju batožinu vyzdvihujete. Ak nemôžete túto prepážku nájsť, choďte si k letiskovým informáciám a nechajte si dané miesto nájsť.

Luggage claim

U prepážky následne spíšte protokol o nedoručení batožiny, a to takzvaný PROPERTY IRREGULARITY REPORT (PIR). Pre spísanie protokolu si pripravte batožinový lístok alebo letenku. Do protokolu uveďte:

 • popis batožiny
 • obsah batožiny
 • miesto alebo miesta, kde sa budete v najbližších 21 dňoch nachádzať, či miesto, kam vám má prepravca vašu nájdenú batožinu doručiť
 • telefónny a emailový kontakt, kde budete zastihnuteľní.
Card PIR report

PIR report

Akonáhle toto máte, už nemusíte na letisku nič riešiť a pokojne letisko opustite.

V prípade, že ste mimo svoju domovskú destináciu, máte teraz nárok na nákup nevyhnutných vecí na prečkanie doby, než vám bude vaša batožina vrátená. Nevyhnutne potrebnými vecami je myslené napríklad:

základné ošatenie, 
 spodná bielizeň
hygienické, toaletné 
 potreby
nutné lieky
nutné veci pre deti 
 (plienky a pod.).

Ďalej potom nutné veci podľa účelu vašej cesty:

 • ak ste na dovolenke pri mori, potom plavky či opaľovacie krémy
 • ak ste na služobnej ceste a máte obchodné rokovanie, potom košele, nohavice, sukne a pod.

Dbejte na to, aby:

 • účty za nevyhnutne nutné veci boli datované v čase, keď vám batožina nebola ešte vrátená (inak nebudú neskôr preplatené), zároveň
 • ste účty uschovali (bez účtov nebude nič preplatené) a aby maximálna výška za nadobudnuté účty nepresiahla 1220 EUR na batožinu (toto je maximálna výška, ktorú je možné nárokovať).

Akonáhle vám bude vaša batožina vrátená, je potrebné do 21 dní od tohto dátumu nárokovať náhradu za vaše zvýšené náklady u leteckého prepravcu. Neskoršie podanie nároku nebude uznané.

On-line pomoc v prípade stratenej batožiny

V prípade, že ste na letisku a práve ste zistili, že vám letecká spoločnosť nedoručila batožinu, a vy máte za to, že je stratená, potom sa riaďte pokynmi, ktoré sú popísané vyššie u oneskorenej batožiny. Status stratenej batožiny nastane až po 21 dňoch od vášho dátumu letu. Teraz sa technicky jedná o oneskorenú batožinu.

Náš tip:

Vytlačte si naše asistenčné kartičky pre nepredvídané okolnosti na letisku a buďte vždy pripravení obhájiť svoje práva.

Assistance card

Čo o nás hovoria klienti?

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Neveríte? Presvedčte sa sami.

Chystáte se na cesty letadlem? Získejte hlídání letu zdarma a ještě si nechte od nás zaplatit…

Chystáte se na cesty letadlem? Získejte hlídání letu zdarma a ještě si nechte od nás zaplatit…

Pro sezonu 2018 jsme pro Vás připravili unikátní službu na cesty, kde budeme na dálku hlídat Váš let a ještě Vám navrch nadělíme 100 CZK. Již nemusíte shánět informace, zda máte… čítať ďalej