Cenník

Zvoľte, ktorý cenník chcete zobraziť

Cenník Prípad štandard

Tento cenník upravuje podmienky pri asistenčnej službe ClaimCloud pre štandardné prípady. Štandardným prípadom sa rozumie taký prípad, ktorý je určený legislatívou (EC) 261/2004 s nárokom 250 EUR, 400 EUR a 600 EUR/osoba a zároveň nie sú potrebné právne kroky advokáta. Numerická hodnota odmeny 25 % je nasledovná: kompenzácia 250 EUR = odmena 62,5 EUR; kompenzácia 400 EUR = odmena 100 EUR, kompenzácia 600 EUR = odmena 150 EUR.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 25 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 60 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Cenník Prípad neštandard

Tento cenník upravuje podmienky u asistenčné služby ClaimCloud pre neštandardné prípady. Neštandardným prípadom sa rozumie taký prípad, ktorý je určený individuálnou čiastkou náhrad či kompenzácií v súvislosti s vymáhaním zvýšených nákladov cestujúceho spôsobených pochybením leteckého prepravcu, napr. v súvislosti s prepadnutím hoteli alebo poškodením či stratou batožiny.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 30 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 60 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Informácie platné od 1.12.2020

Cenník Prípad súd

Tento cenník upravuje podmienky pri asistenčnej službe ClaimCloud pre všetky prípady, keď sú potrebné právne kroky advokáta vrátane súdnych konaní. Je platné pre všetky prípady v stave odovzdania Nároku na vymáhanie advokátovi a následná príprava a odoslanie dokumentov nutných pre vstup do súdneho procesu (najmä predžalobná výzva a podanie žalobného návrhu proti leteckej spoločnosti, konanie na súde) a právne zastúpenie v priebehu celého súdneho, exekučného alebo konkurzného konania na území ČR i mimo. Numerická hodnota odmeny 50 % je nasledovná: kompenzácia 250 EUR = odmena 125 EUR; kompenzácia 400 EUR = odmena 200 EUR, kompenzácia 600 EUR = odmena 300 EUR.

Poplatky

Úspešná kompenzácia letu 50 % z celkovej kompenzácie + DPH
Neúspešná kompenzácia letu Zdarma
Právna podpora Zdarma
Fixný poplatok za riešenie problémov s batožinou 120 EUR + DPH

Čím viac ľudí zadáte do žiadosti, tým viac získate.

Výška kompenzácie
250 EUR 400 EUR 600 EUR
Počet osôb Váš automatický bonus za počet ľudí v žiadosti
4 +20 EUR +32 EUR +48 EUR
5 +25 EUR +40 EUR +60 EUR
6 +30 EUR +48 EUR +72 EUR
7 +35 EUR +56 EUR +84 EUR
8 +40 EUR +64 EUR +96 EUR
9 +45 EUR +72 EUR +108 EUR
10 +50 EUR +80 EUR +120 EUR
Každá ďalšia osoba +5 EUR +8 EUR +12 EUR

Informácie platné od 1.12.2020

pages.pricing.garant.title

pages.pricing.garant.description

pages.pricing.garant.subheader

pages.pricing.garant.subheaderInfo

pages.pricing.garant.subheaderPrice

pages.pricing.garant.subheader

pages.pricing.garant.success pages.pricing.garant.successPrice
pages.pricing.garant.fail Zdarma
pages.pricing.garant.layer Zdarma
pages.pricing.garant.baggage pages.pricing.garant.baggagePrice

Cenník Smart asistent

S touto službou získavate asistenčné služby ClaimCloud úplne zadarmo a to na neobmedzený počet letov v rámci zvoleného obdobia. Službu je nutné objednať minimálne deň pred plánovaným odletom.

Získajte odškodnenie za oneskorený či zrušený let po dobu:

Počet osôb Cena Výhodnejšie o
1 4 € -
2 6 € 25 %
Vhodne pre rodiny3 8 € 33 %
4 10 € 38 %
5 12 € 40 %
6 14 € 42 %
7 16 € 43 %
8 18 € 44 %
9 20 € 45 %
10 22 € 45 %
Každá ďalšia osoba +50 €
Počet osôb Cena Výhodnejšie o
1 24 € -
2 36 € 25 %
Vhodne pre rodiny3 36 € 33 %
4 48 € 38 %
5 60 € 50 %
6 72 € 50 %
7 84 € 50 %
8 84 € 57 %
9 96 € 56 %
10 108 € 55 %

Odmeny za odporúčanie

V prípade keď odporučíte novú žiadosť niekoho z Vášho okolia a táto žiadosť bude úspešne kompenzovaná, od nás obdržíte odmenu za odporúčanie a to bez limitu počtu odporúčania.

Odmena v prípade kladného vybavenia nároku nového klienta

Kompenzácia vo výške 250 EUR získate 5 EUR
Kompenzácia vo výške 400 EUR získate 8 EUR
Kompenzácia vo výške 600 EUR získate 12 EUR