Ztracené zavazadlo leteckou společností

On-line návod, co dělat na letišti a na co máte nárok při ztrátě zavazadla. Braňte svá práva! Maximální výše možné náhrady je až 1 220 EUR.

Ztracené zavazadlo leteckou společností

V první fázi, kdy Vám letecká společnost nedoručí Vaše zavazadlo, se jedná o zpožděné zavazadlo. Jak jsme psali již v druhém pokračování této série (zde), letecká společnost má dvacet jedna dní na to, aby Vám vaše zavazadlo nalezla a doručila tam, kam uvedete. Po dobu, kdy zavazadlo postrádáte, si pak můžete nakoupit nezbytně nutné věci na přečkání doby bez svých věcí. Co konkrétně a kdy si nakoupit jsme detailně popisovali v Našem článku dříve (link výše).

Kroky na letišti jsou totožné jako v případě zpožděného zavazadla. Tedy ideálně ihned po příletu, nahlaste na letišti u přepážky CLAIM BAGGAGE, BAGGAGE HANDLING DESK, BAGGAGE SERVICE apod. (zpravidla bývá u přepravních pásů, kde si zavazadlo vyzvedáváte) to, že Vám nebylo zavazadlo doručeno a sepište se zástupcem letecké společnosti či pracovníkem letiště protokol (PIR –Property Irregularity Report). Některé letecké společnosti umožňují nahlášení do sedmi dní od data letu, kdy Vám zavazadlo nebylo doručeno, ale je to velmi individuální a doporučujeme tedy na toto nespoléhat a vždy nahlásit Vaše ztracené zavazadlo ihned na letišti. Lhůta pro následné nárokování náhrady za ztracené zavazadlo je dva roky.