Ceník služeb a poplatky za průběh služeb

Poplatky za vykonané služby

Ověření letu Zdarma
Příprava dokumentů Zdarma
Řešení případu Zdarma
Právní support v průběhu řešení případu Zdarma
Úspěšná reklamace letenek
Poplatek za peněžní formu 25 % z celkové kompenzace
Poplatek za voucher 25 % z celkové kompenzace
Poplatek za letecké míle 500 Kč za osobu
Odkup leteckých mil Dohodou
Řešení případu soudní cestou Individuálně
Neúspěšná reklamace letenek Zdarma

Doporučení zákazníka

Odměna v případě kladného vyřízení nároku nového klienta

Kompenzace ve výši 250 EUR odměna 165 Kč
Kompenzace ve výši 400 EUR odměna 248 Kč
Kompenzace ve výši 600 EUR odměna 413 Kč

Sankce

Odstoupení od případu ze strany klienta 2 000 Kč
Porušení smluvních nebo obchodních podmínek ze strany klienta 2 000 Kč

Ceník platný od 1. 5. 2017 a ceny jsou bez DPH.