Podmínky a pravidla pro získání kompenzace za odepření nástupu.

Kromě zpoždění nebo zrušení letu můžete v rámci cestování narazit i na další nepříjemnost, jakou je odepření nástupu na palubu letadla. To i přes fakt, že máte platnou letenku. Může Vám být proti Vaší vůli odepřen nástup do letadla? Co dělat, pokud díky tomuto jednání nestihnete návazný spoj? Jaká jsou Vaše práva a v jakých případech je možné získat odškodnění?

Běžnou praktikou leteckých společností je prodej více letenek, než je skutečný počet sedadel v letadle. Další možnou příčinou většího počtu cestujících, než je počet míst v letadle, je například spojení dvou letů do jednoho, vzhledem ke zrušení jiného letu v rámci dané letecké společnosti. Důvodů může být spousta. Výsledkem je ale stav, kdy je reálně na jeden konkrétní let více platících cestujících, než je míst v letadle. V tomto případě může letecká společnost odepřít nástup libovolnému počtu cestujících.

Za tento postup v rámci letů spadajících pod EU regulaci EC 261/2004 má cestující nárok na kompenzaci. U všech ostatních letů závisí na tom, zda daný dopravce má ve svých všeobecných podmínkách dánu možnost kompenzace, či mu to nařizuje legislativa země, kde má přepravce sídlo společnosti. Například na území USA toto upravuje federální zákon USA a veškeré letecké společnosti mající sídlo na území USA mají povinnost kompenzovat cestujícího za odepření nástupu.

Zpoždění (v cílové destinaci po případném přebookování a/nebo přesměrovaní)

Vzdálenost Méňe než 2h   Od 2h do 3h   Od 3h do 4h   Více než 4h
nebo let nebyl vůbec
uskutečněn  
Méňe než 1500km 0€ 0€ 250€ 250€
Odepření
nástupu
Od 1500 km do 3500km 0€ 0€ 400€ 400€
Více než 3500km 0€ 0€ 300€ 600€
Nárok na kompenzaci v závislosti na vzdálenosti a délce zpoždění v cílové destinaci

Stejně jako u všech jiných žádostí o kompenzace, i v případě odepření nástupu je třeba splnit vstupní podmínky pro možnost nárokovat odškodnění. Základní otázkou je, zda se jedná o let spadající do EU regulace EC 261/2004, či jsou jiné možnosti získání odškodnění. Následným krokem je určení maximální výše odškodnění dle vzdálenosti počáteční a cílové destinace. Dále je třeba splnit následující formální podmínky pro získání kompenzace:

 • Cestující má potvrzenou rezervaci pro daný let
 • Cestující se dostaví k přepravě včas – tedy buď v čase určeným dopravcem nebo nejdéle 45 minut před plánovaným časem odletu, pokud není čas dopravcem předem určen

Definice, zda let spadá pod EU regulaci EC 261/2004 či nikoliv

Aby bylo možné žádat kompenzaci za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musí být let operován alespoň jedním z uvedených způsobů:

 • Let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • Odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu
 • Let je operován leteckou společností, která má sídlo na území Evropské unie či členského státu
Europe flight routes

Definice vzdálenosti letu pro určení výše odškodnění za odepření nástupu na palubu letadla

Tato výše se určuje na základě vzdálenosti odletové destinace a cílové destinace v rámci jedné rezervace. Pozor do této vzdálenosti se nezapočítává případná vzdálenost mezipřistání, či přestupy v průběhu cesty nebo délka alternativního spojení. Jedná se čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem dle původní zakoupené rezervace, a to dle následujícího znázornění:

250 € do 1 500 km

Příklady:
Praha Paříž
Bratislava Londýn
Praha Brusel

400 € od 1 501 km do 3 500 km

Příklady:
Brno Madrid
Praha Moskva
Bratislava Lisabon

600 € nad 3 501 km

Příklady:
Praha New York
Vídeň Tokyo
Praha Dubai

Příklad vzdálenosti bez mezipřistání Praha - Londýn

 • Vzdálenost 1047 KM (příklad č.1)

Příklad vzdálenosti nového alternativního letu
Praha - Vídeň - Londýn

 • Vzdálenost Praha - Vídeň 278KM
 • Vzdálenost Vídeň - Londýn 1279 KM
 • Celkem tedy 1557 KM (příklad č.2)

Výpočet vzdálenosti se stanoví na základě nejkratší vzdálenosti mezi počáteční a cílovou destinací, tedy dle příkladu 1 – 1047 KM

Europe flight routes

Pozor! - Letecká společnost velmi často na palubě letadla nabízí částku za dobrovolné opuštění letadla. Tato částka, pokud ji cestující přijme, nahrazuje jakoukoliv další kompenzaci za odepření nástupu do letadla. Velmi nemile pak bývají cestující překvapeni, když následně žádají kompenzaci dle legislativy EU, ale na tu již nemají nárok vzhledem k odsouhlasení kompenzace na palubě letadla.

(platné pro lety spadající do EU regulace 261/2004)

Další práva cestujících na základě odepření nástupu na palubu letadla

V případě, kdy je odepřen nástup cestujícímu na palubu letadla proti jeho vůli, má takový cestující nárok na:

 • náhradu nákupní ceny letenky, a to do sedmi dní od data letu
 • případný zpáteční let do původního místa odletu zdarma nebo náhradní let do cílové destinace zdarma
 • poskytnutí péče v podobě občerstvení, stravy, ubytování v hotelu, přepravy mezi letištěm a hotelem a dvou telefonních hovorů zdarma
plane board interior
pohled na palubu letadla

Další možnosti získání odškodnění za odepření nástupu na palubu letadla u letů, které nespadají pod regulaci EU

 • Území USA

  U leteckých společností mající sídlo na území USA je legislativně upraveno federálním zákonem odškodnění za odepření nástupu letu ve výši 1350 USD na osobu

 • Letecká splečnost Air Transat

  U kanadské letecké společnosti Transat je odškodnění v rámci vlastních přepravních podmínek za odepření nástupu u letů kratších 5 hod 100 CAD na osobu, u letů delších než 5 hod 200 CAD na osobu

 • Letecká splečnost Turkish airlines

  U letecké společnosti Turkish Airlines je odškodnění v rámci vlastních přepravních podmínek za odepření nástupu u mezinárodních letů možné získat až do výše 600 EUR na osobu, u vnitrostátních letů až do výše 100 EUR na osobu

Možností získání kompenzace za odepření nástupu u letů, které nespadají pod regulaci EU je velké množství. V tomto směru je třeba znát konkrétní přepravní podmínky leteckých společností. Naše společnost se kromě regulace EU specializuje i na lety mimo EU. Vlastníme rozsáhlou databázi přepravních podmínek leteckých společností po celém světě a dokážeme relevantně ověřit, zda v daném místě je nějaká možnost získání kompenzace či nikoliv. Zadejte jakýkoliv let po celém světě zdarma a nezávazně do našeho formuláře a my Vám zdarma dáme info, zda je možné kompenzaci získat, v jaké výši či formě, a jaký je možný další postup.

Mimořádné okolnosti a situace kdy není nárok na získání odškodnění

Aby Vám byla letecká společnost (přepravce) povinna vyplatit odškodnění za odepření nástupu, nesmí se jednat o mimořádnou okolnost, díky které byla nucena upravit počty míst. Zároveň odepření nástupu na palubu letadla muselo být z důvodu nedostatku volných míst v letadle, a nikoliv z důvodu nevhodného chování cestujícího, pozdního přihlášení k letu apod. Ve všech ostatních případech máte nárok na získání Vaší kompenzace za odepření nástupu.

Bezpečnostní situace
Rozhodnutí vlády,
policie, armády
Nevhodné chování
cestujíciho
Cestujíci pod
vlivem alkoholu či
omamných látek
Pozdní přihlášení
cestujíciho k přepravě
Zdravotní problémy
cestujíciho
Pokročilý stav
tehotenství

Shrnutí podmínek pro možnost získání kompenzace za odepření nástupu

Pro úspěšné získání odškodnění za odepření nástupu na palubu letadla nesmí být dříve přijmuta kompenzace cestujícím za dobrovolné opuštění letadla, zároveň se musí jednat o odepření nástupu z důvodu nedostatečných kapacit letadla. V případě, že letecká společnost nekomunikuje, je třeba využít právní pomoci a leteckou společnost donutit k získání Vaší kompenzace skrze právní kroky. Pokud se Vám nedaří donutit, aby s Vámi letecká společnost komunikovala, nejste spokojeni s vyjádřením letecké společnosti, nedisponujete jazykovými dovednostmi, či nemáte dosah na právní zastoupení, neváhejte využít našich služeb, kdy za Vás prověříme okolností Vašeho letu. Pokud vyhodnotíme, že máte na odškodnění nárok, pak vše zařídíme a Vaši kompenzaci pro Vás získáme za pomoci našeho právního týmu.

Proč žádat o kompenzaci skrze firmu a nedělat si sám?

Svépomocí

úmorné a s malou šancí na úspěch

minimální náklady

bez detailních informací
o letu je nejasná šance
na úspěch

úspěšnost pouze 5-10 %

náročné na čas

bez právní podpory

ClaimCloud

rychle a jednoduše

rychle, jednoduše a bez námahy

úspěšnost 95 %

platíte jen v případě úspěchu

zkušený právní zástupce

veškeré informace o letech

podání žádosti trvá jen pár minut

ověřit let

Pomoc právníka

drahá a s nejasným
výsledkem

bez detailních informací
o letu je nejasná šance
na úspěch

náročné na čas

vysoce nákladné

Naše rada na závěr

Bez ohledu na to, zda budete mít později nárok na finanční kompenzaci od letecké společnosti v závislosti na okolnostech a příčinách zpoždění letu, musí se o Vás letecká společnost v místě zpoždění postarat. Je její povinností Vám zajistit občerstvení, zajistit možnost telefonického hovoru nebo poslání emailu. Toto neplatí jen v případě, když let bude zpožděn do dvou hodin a umožní Vám nastoupit do letadla (v případě vzdálenosti do 1500 km) respektive tří hodin (nad vzdálenost 1500 km). Pokud letecká společnost nedokáže zabránit zpoždění v daném dni, je povinna Vám zajistit navíc ještě ubytování s převozem do hotelu a zpět. V případě, že by se tak nestalo, určitě si schovejte veškeré účty za výdaje, které jste museli díky nečekanému zpoždění vynaložit pro pozdější nárokovaní po dopravci.

Náš tip:

Vytiskněte si naše asistenční kartičky pro nepředvídané okolnosti na letišti a buďte vždy připraveni obhájit svá práva

Assistance card

Co o nás říkají klienti

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Nevěříte? Přesvědčte se sami

Zpožděný let a pravidla v rámci nařízení EU. Seznam vzdáleností nejčastěji využívaných destinací z letiště Praha.

Zpožděný let a pravidla v rámci nařízení EU. Seznam vzdáleností nejčastěji využívaných destinací z letiště Praha.

Poradíme Vám, jak se chovat v případě zpožděného letu, jaké jsou podmínky získání kompenzace za zpoždění letu, na co máte nárok na letišti. V případě, že se Vám pak v budoucnu… číst dál
Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Podrobný návod, co vše musíte hlídat při rezervaci letenky kvůli možnosti uplatnění kompenzace za zpoždění či zrušení letu leteckou společností. číst dál
Špatné počasí - Kompenzace za zpoždění letu

Špatné počasí - Kompenzace za zpoždění letu

Je vliv nepříznivého počasí na let mimořádnou okolností nebo se pouze letecká společnost za tuto výmluvu schovává? Odpověď zní: ANO i NE číst dál