Oneskorenie letu – pre koho platí povinnosť kompenzácií v rámci EÚ

Podľa skúseností našich klientov a podľa vyjadrenia niektorých leteckých spoločností by sa mohlo zdať, že európska legislatíva platí iba niekedy a iba pre niekoho. Nie je to však pravda, pravidlá sú platné a vymáhateľné pre všetkých. Teda aj pre „notorické“ odmietače plnenia ako je napríklad letecká spoločnosť Swiss.

Oneskorenie letu – pre koho platí povinnosť kompenzácií v rámci EÚ

Medzi žiadosťami našich klientov sa najčastejšie v rámci odmietania kompenzácií za oneskorenie letu alebo zrušenie letu objavuje letecká spoločnosť Swiss, ktorá sa snaží opakovane neplniť nároky plynúce z európskej legislatívy na základe výhovorky, že Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ.

Vlastne by to bolo úsmevné, ako stále dookola ako kolovrátok letecká spoločnosť odmieta plniť akýkoľvek nárok s odôvodnením, že Švajčiarsko nie je v európskej únii a po podaní žaloby bežne otáča... Bohužiaľ, úsmev vädne pri fakte, že sú týmto odopierané práva cestujúcich o kompenzácie za utrpenie pri zrušenom lete na poslednú chvíľu (menej ako 14 dní pred dátumom odletu) alebo pri oneskorení presahujúcom viac ako tri hodiny v cieľovej destinácii. Navyše v mnohých prípadoch, keď nárok podľa práva skutočne vznikol, sa cestujúci, ktorý sa obrátil na leteckú spoločnosť, uspokojí s vyjadrením, ktoré nie je pravdivé a o svoju kompenzáciu tak príde.

V rámci vyššie uvedenej leteckej spoločnosti Swiss (ale toto platí aj pre mnoho ďalších leteckých spoločností, keď sú dôvody odmietnutia kompenzácií rôzne) sa cestujúci domáha svojich práv väčšinou až v prípade, keď je podaná žaloba na leteckú spoločnosť. Avšak nie každý cestujúci má prostriedky a chuť sa na vlastné náklady súdiť s leteckou spoločnosťou...
 
V tomto smere sme pripravení pomôcť komukoľvek, kto sa sám s leteckou spoločnosťou súdiť nechce. Naša spoločnosť bežne súdi prípady našich klientov a to ako na území SR, tak aj mimo. Navyše všetky žiadosti, ktoré riešime súdnou cestou, sú v rámci princípu „No Win – No Fee“, teda na naše náklady a naša odmena je iba v prípade, keď súdne pri vyhráme. Naši klienti tak dopredu nič neplatia a nič tak neriskujú...
 
Aby cestujúci mali väčší prehľad o svojich právach, uvádzame tu všetky potrebné informácie, ako to s príslušnosťou k EÚ, a zároveň kto je povinný rešpektovať nariadenie EC261:

  • Letecké spoločnosti majúce sídlo v EÚ (napríklad teda letecké spoločnosti Ryanair, Air France, Smartwings, TAP Portugal a ďalšie)
  • Všetky letecké spoločnosti, kde miestom odletu je krajina v EÚ (napríklad teda aj letecké spoločnosti Qatar Airways, Emirates, Tunis Air, Fly Dubai a akékoľvek iné)
  • Prehľad členských štátov EÚ kde je aplikovateľné právo na nariadenie EC261: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.
  • Prehľad štátov, ktoré na základe obchodných dohôd s EÚ sú povinné akceptovať európske nariadenie EC261: Švajčiarsko (teda aj spomínaná letecká spoločnosť Swiss), Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.
  • Do 31.12.2021 potom ešte v rámci prechodného obdobia Brexitu je aplikovateľné právo na oneskorené či zrušené lety aj na Veľkú Britániu a teda na leteckú spoločnosť British Airways. Po dátume 31.12.2021 sú pre uskutočnené lety týkajúce sa Veľkej Británe pravidlá ako pre lety mimo EÚ.

V prípade, keď Vás postihlo oneskorenie letu, zrušenie letu alebo nestihnutie nadväzného letu a letecká spoločnosť Vám odmietla kompenzáciu či odškodnenie, nič nestratíte tým, že si u nás necháte preveriť Váš prípadný nárok. Pre vašu istotu, či nárok vznikol alebo nie, zadajte Váš problémový let do nášho formulára tu a my radi Váš prípad preveríme.

 

 
 
4. 3. 2022 SkyCloud
Späť na prehľad článkov