Čo si postrážiť pri nákupe leteniek!

Čo strážiť pri nákupe leteniek. Čo je codeshare let… Kde číhajú úskalia v prípade následných nárokovaní kompenzácií za nekorektne vykonané lety. S čím počítať a nebyť následne nemilo prekvapený. To všetko sa dočítate na riadkoch nižšie…

Čo si postrážiť pri nákupe leteniek!

Je veľké množstvo článkov, kde sa vcelku detailne a správne opisuje, na čo a kedy má cestujúci v lietadle nárok v prípade nekorektne prebehnutých letov. Je daná doba oneskorenia letu (3 hodiny +), pri ktorej má cestujúci nárok na odškodnenie. Je dané, kde sa takéto oneskorenie počíta (cieľová destinácia). Je daná vzdialenosť, pri ktorej má cestujúci nárok na konkrétnu výšku kompenzácie (do 1500 km – 250 EUR, v rozmedzí 1501 km až 3500 km – 400 EUR, nad 3501 km – 600 EUR). A je tiež dané, na koho sa Európska regulácia vzťahuje (lety v rámci EÚ, odlety z EÚ alebo lety operované spoločnosťami majúcimi sídlo v EÚ). Je to jasné a jednoduché…

Alebo nie je?

Sú tu totiž úskalia, ktoré nevyplývajú ani tak zo samostatnej legislatívy, ako skôr z marketingových praktík predajcov leteniek alebo z obchodných stratégií leteckých spoločností. Ktoré praktiky to sú, čo si pri nákupe postrážiť, to vám v nasledujúcich riadkoch radi vysvetlíme a ukážeme. Na obrázku nižšie sú reálne objednávky letov z Paríža do Kantonu v Číne a späť. Pri všetkých troch letoch dôjde hypoteticky k oneskoreniu dlhšiemu ako 3 hodiny. Pri akých letoch bude možné žiadať o kompenzáciu? Skúste si odpovedať najprv sami… 

Let č. 1

Let č. 2

Let č. 3

Ak ste odpovedali Let č. 1 –– ÁNO, Let č. 2 ÁNO a Let č. 3 NIE, potom gratulujeme. Vy ste už ostrieľaný cestovateľ – palec od nás hore! Pre tých z vás, ktorí správnu odpoveď nevedeli, nevešajte hlavu, tu je vysvetlenie. V budúcnosti už budete vedieť, a to je účel tohto článku. Ako sme už vyššie spomenuli, pre možnosť nárokovania kompenzácie je jednou z hlavných podmienok miesto odletu a letecká spoločnosť, ktorá daný let operuje.

Teda v prípade číslo jedna sa jedná o odlet z Paríža, teda z destinácie v EÚ. V tomto prípade, aj keď operuje daný let spoločnosť China Southern Airlines, tak je podmienka splnená.

V prípade letu číslo dva je odlet z Kantonu, teda z destinácie mimo EÚ, ale daný let operuje spoločnosť Air France, ktorá má sídlo v EÚ. Teda aj v tomto prípade bola jedna z podmienok splnená a je tu teda možné žiadať o        kompenzáciu.

V treťom prípade sa opäť jedná o odlet z Kantonu, teda z destinácie mimo EÚ, ale v tomto prípade let operuje letecká spoločnosť China Southern Airlines, teda letecká spoločnosť so sídlom mimo EÚ. V tomto prípade nemožno z pohľadu európskej legislatívy žiadať kompenzáciu (hoci v prípade legislatívy Číny tu možnosť kompenzácií je, to však budeme popisovať v jednom z našich ďalších článkov), a získať tak náhradu za oneskorený let.

Prečo sa toto deje? Vysvetlenie je v obchodnom modeli, respektíve v obchodných dohodách leteckých spoločností s inými leteckými spoločnosťami. Je to takzvané zdieľanie letov (codeshare), kedy daný let predáva pod svojím marketingovým označením viac leteckých spoločností. Dokonca nebýva nezvyklé, že jeden let je zdieľaný treba štyrmi či piatimi leteckými spoločnosťami… Pekne je to vidieť práve na príklade jedna, kedy v hlavičke objednávky je uvedená značka Air France, číslo letu je taktiež z číselné rady Air France (AF7760), ale let v skutočnosti operuje spoločnosť China Southern Airlines.

Ak teda chcete mať istotu, že v prípade svojho nekorektne prebehnutého letu budete môcť nárokovať prípadnú kompenzáciu, vždy si pred nákupom skontrolujte, či je skutočne daný let operovaný európskym dopravcom. Opis, kto let operuje, by mal byť vždy vidieť, niekedy je ale potrebné pozorne čítať a informáciu nájsť. Ak si ale nie ste istí alebo nemôžete informáciu dohľadať, zavolajte subjektu, ktorý letenky predáva, a opýtajte sa. Tu sú niektoré ďalšie príklady zobrazenia:

 

Posledný moment, kedy pred letom na 100 % zistíte, kto let operuje, je okamih, kedy nastupujete do lietadla a vidíte nápis na lietadle. To už je ale bohužiaľ neskoro. :-)

Ak ste mali v minulosti let, ktorý bol oneskorený, zrušený, alebo ste nestihli nadväzujúci let, a nie ste si istí, či vám vznikol potenciálny nárok na kompenzáciu, môžete kedykoľvek svoj let zdarma a nezáväzne overiť vnašom formulári ZDE.

8. 11. 2017 ClaimCloud
Späť na prehľad článkov