Oneskorený let – návod, ako získať kompenzáciu za oneskorený let, keď letecká spoločnosť nereaguje

Získanie kompenzácie alebo náhrady škody v prípade, keď letecká spoločnosť nereaguje alebo v prípade, keď bola letenka zakúpená cez prepredajcu alebo cestovnú kanceláriu. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o jednoduchý proces…

Oneskorený let – návod, ako získať kompenzáciu za oneskorený let, keď letecká spoločnosť nereaguje

Získanie kompenzácie za oneskorený alebo zrušený let alebo prípadne zmeškanie nadväzného letu je proces, ktorý má svoje zákonitosti a pravidlá. V tomto článku sa nebudeme venovať tomu, za akých okolností nárok na kompenzáciu či odškodnenie vzniká, ale budeme sa venovať tomu, ako treba danú kompenzáciu nárokovať.

V prvom rade treba vždy všetko riešiť (alebo sa aspoň pokúsiť riešiť) s leteckou spoločnosťou, ktorá operovala daný let. Leteckú spoločnosť je potrebné formálne vyzvať a uplatniť u nej prípadný nárok na kompenzáciu či náhradu škody. Všetko je potrebné urobiť v legislatívnej lehote danej krajiny alebo danej oblasti. Pre príklad, lehota v rámci nárokovania kompenzácií podľa európskej legislatívy EC261 je v Českej či Slovenskej republike tri roky, ale v Českej republike sa požiadavka musí podať na leteckú spoločnosť najdlhšie do šiestich mesiacov od dátumu letu, inak podľa miestnej legislatívy dôjde k premlčaniu podľa aktuálnej judikatúry. V Poľsku je pre prípadné uplatnenie kompenzácie za oneskorený let lehota dvoch rokov a napríklad vo Veľkej Británii bola lehota pred Brexitom päť rokov (pre lety uskutočnené pred dátumom Brexitu lehota stále dobieha). Jednoducho povedané každá krajina môže mať rozdielnu dĺžku lehôt na uplatnenie kompenzácií podľa svojho právneho poriadku. Aby to bolo ešte trochu zložitejšie, napríklad pri náhrade škôd za oneskorenú batožinu je lehota tiež tri roky, ale uplatniť škodu u prepravcu treba do 21 dní od dátumu letu, inak nárokovať nemožno…

Akonáhle je jasno v lehotách a letecká spoločnosť je formálne správne oslovená. V prípade, že letecká spoločnosť nárok buď neuzná, alebo, a to je častejší jav, sa letecká spoločnosť vôbec neobťažuje s akoukoľvek odpoveďou, je potrebné pristúpiť na donucovací prostriedok, ktorým je súdne konanie a vymáhanie kompenzácie súdnou cestou. Tu treba vedieť, na akom súde je možné kompenzáciu nárokovať. Pocit, že sme v EÚ a tým pádom je možné žalovať kohokoľvek a kdekoľvek v EÚ, je milný. Teda pre zjednodušenie sú tu tri pravidlá, ktoré určujú, na akom súde alebo v akej krajine je možné podať žalobu:

  • Miesto odletu
  • Miesto príletu
  • Sídlo leteckej spoločnosti

Tu sú modelové príklady možnosti podania súdnych žalôb:

1) Let Smartwings z Prahy do Hurghady alebo späť/v tomto prípade je možné žalovať v Českej republike, pretože letecká spoločnosť má sídlo v Českej republike bez ohľadu na miesto odletu či príletu
2) Let Lufthansa z Prahy do Frankfurtu alebo späť/v tomto prípade je možné žalovať v Českej republike, pretože miesto odletu alebo miesto príletu je v Českej republike. Zároveň je možné žalovať aj v Nemecku, pretože má letecká spoločnosť v Nemecku sídlo
3) Let Ryanair z Londýna do Frankfurtu alebo späť/v tomto prípade je možné žalovať v Nemecku, pretože miesto odletu alebo miesto príletu je v Nemecku. Zároveň je možné žalovať aj v Írsku, pretože má letecká spoločnosť v Írsku sídlo
4) Let Turkish Airlines z Istanbulu do Viedne alebo späť/v tomto prípade je možné žalovať v Rakúsku, pretože miesto odletu alebo miesto príletu je v Rakúsku. Zároveň je možné žalovať aj v Turecku, pretože má letecká spoločnosť v Turecku sídlo (pri letu z Turecka sa ale riadi tureckým právom a neriadi sa európskou reguláciou, pretože let začína v mieste mimo EÚ a ani letecká spoločnosť nemá sídlo v EÚ)

Akonáhle je jasno, kde v rámci daného letu je miestne príslušný súd, už stačí len maličkosť, a to nájsť si advokátsku kanceláriu, ktorá rozumie právu v letectve (obdobne ako u doktora, dobrý pôrodník Vám nepomôže s operáciou hrubého čreva, a tak analogicky ani dobrý rozvodový právnik Vám nepomôže v žalobe proti leteckej spoločnosti), a ktorá má advokátsku licenciu na danú krajinu (advokátska kancelária z Čiech Vám nepomôže v Nemecku – pokiaľ pre Nemecko nemá licenciu).

Akonáhle je dohodnutá advokátska kancelária, nič už nebráni správne formálne, na správnom súde av správnej lehote podať žalobu, uhradiť všetky náklady s tým spojené a následne prejsť súdnym konaním až do finálneho rozsudku. Je potrebné upozorniť na nákladovú stránku, kedy súdne poplatky za súd mimo Česku či Slovensku republiku sú násobne vyššie, zároveň v prípade prehry, je potrebné počítať s tým, že budete platiť poplatky za vlastnu advokátsku kanceláriu, tak súdne náklady protistrany, kedy sa hodnota môže vyšplhať do desiatok tisíc korún či stoviek EUR. V prípade, keď je súd úspešný, teda bol vyhraný, letecká spoločnosť je cez súdny rozsudok vyzvaná, aby zaplatila, a to Vašu kompenzáciu, tak Vaše náklady spojené s advokátskou kanceláriou. V prípade výhry by sa teda mohlo zdať, že týmto všetko končí... Bohužiaľ, nemusí to tak byť. Môže sa totiž stať, že aj napriek prípadnému súdnemu rozsudku vo Váš prospech, letecká spoločnosť naďalej ignoruje výzvu na úhradu kompenzácie a ďalších nákladov.

Pokiaľ sa tak stane, je potrebné sa pripraviť na ďalšie kolo právnej a vymáhacej mašinérie, a to na exekúciu. V takom prípade, je treba si nájsť exekútora, ktorý Vám pomôže s hľadaním majetku leteckej spoločnosti v danej krajine. Môže sa však stať, že aj tu narazíte, pretože exekútor zistí, že v danej krajine žiadny majetok letecká spoločnosť nemá. Je potom potrebné podať medzinárodný exekučný príkaz prípadne si nechať exekučný príkaz pripraviť pre štáty mimo EÚ. Potom už naozaj nič nebráni tomu, aby ste sa k svojej kompenzácii a vloženým nákladom dostali...

Zdá sa vám proces zložitý? Právom... Hoci sa dočítate na internete od všemožných vševedov, ako je nárok na kompenzáciu jasný, ako stačí napísať email na leteckú spoločnosť a ona s nadšením oplatí všetko čo má, a ešte sa ospravedlní... Tak presne takto to nefunguje. Ako to skutočne funguje Vám zjednodušene opisujeme vyššie.

Avšak, práve preto je tu naša spoločnosť, aby Vám so všetkým vyššie popísaným pomohla. Pokiaľ ste v minulosti mali, alebo aktuálne máte pocit, že by ste mali dostať kompenzáciu za nekorektne prebehnutý let a buď sa Vám do toho nechce, alebo už ste sa o získanie pokúsili, ale neúspešne, potom neváhajte a zadajte Váš let do nášho formulára Naša odmena je iba v prípade úspechu, inak nič neplatíte. Sme v tomto smere špecialisti na trhu, poznáme lehoty, vieme, aké sú príslušné súdy, riešime prípady ako v Českej republike, tak aj mimo, a to až do konca, teda aj skrze exekúcie a opäť ako u nás, tak aj v zahraničí. Sme tu pre Vás, pretože

Passenger rights matters!

12. 3. 2022 SkyCloud
Späť na prehľad článkov