Cenník služieb a poplatkov za priebeh služieb

Poplatky za vykonané služby

Overenie letu Zdarma
Príprava dokumentov Zdarma
Riešenie prípadu Zdarma
Právný support v priebehu riešenie prípadu Zdarma
Úspešná reklamácia leteniek
Poplatok za peňažnú formu 25 % z celkovej kompenzácie
Poplatok za voucher 25 % z celkovej kompenzácie
Poplatok za letecké míle 20 € za osobu
Odkúp leteckých mil Dohodou
Riešenie případu súdnou cestou Individuálne
Neúspešné reklamácie leteniek Zdarma

Odporúčanie zákazníka

Odmena v prípade kladného vybavenia nároku nového klienta

Kompenzácia vo výške 250 EUR odmena 6,20 €
Kompenzácia vo výške 400 EUR odmena 9,90 €
Kompenzácia vo výške 600 EUR odmena 14,90 €

Sankcie

Odstúpenie od prípadu zo strany klienta 75 €
Porušenie zmluvných alebo obchodných podmienok zo strany klienta 75 €

Cenník platný od 1. 5. 2017 a ceny sú bez DPH.