Air France vs. ClaimCloud – výsledek soudní pře o výši kompenzace v rámci návazného letu

Vždy bojujeme za práva našich klientů. Aktuálně jsme pro našeho klienta vyhráli soudní při proti Air France, kdy byla vyplacena našemu klientovi pouze část kompenzace, na kterou měl dle našeho pohledu nárok. Jednalo se o zrušení návazného letu, kde byla vzdálenost pod 1500 km.

Air France vs. ClaimCloud – výsledek soudní pře o výši kompenzace v rámci návazného letu

V minulosti jsme v jednom z našich článků popisovali, jak je to s čísly rezervací (Záludnosti rezervací) a jak se nahlíží případně na jednotlivé či návazné lety. Pro rychlé připomenutí, výše případné kompenzace za zpoždění letu nebo zrušení letu se určuje na základě vzdálenosti daného letu. U návazného letu, tedy u několika spojených letů, by se měla případná výše kompenzace či náhrady určit na základě vzdálenosti výchozího a cílového letiště. Podmínkou pak je, že všechny dané lety musí být pod jedním číslem rezervace letecké společnosti.

Náš klient nám zadal v minulosti žádost ohledně letu společnosti Air France z Havany do Prahy, kdy cesta byla složená z letů AF943 (Havana – Paříž) a AF1582 (Paříž – Praha). Oba lety pak byly pod jedním rezervačním číslem, tedy byla splněna podmínka definice „Návazný let“. Let z Havany proběhl bez problému a dle letového řádu, nicméně let z Paříže do Prahy byl společností Air France zrušen. Toto zrušení letu nebylo z důvodu mimořádné okolnosti, nárok na kompenzaci tedy z našeho pohledu našemu klientovi vznikl, protože i druhá základní podmínka, konkrétně zpoždění v cílovém letišti více než tři hodiny, byla splněna.

Naše společnost tedy jménem klienta vznesla nárok na kompenzaci u společnosti Air France za zpoždění letu ve výši 600 EUR na osobu vzhledem k tomu, že vzdálenost celé cesty z Havany do Prahy je více než 3500 km. Společnosti Air France uznalo nárok na náhradu, ale pouze ve výši 250 EUR na osobu s odůvodněním, že let z Havany do Paříže proběhl v pořádku a problém byl pouze u lety z Paříže do Prahy, který je vzdálenostně pod 1500 km.

S tímto stanoviskem naše společnost nesouhlasila a rozhodla se v rámci boje za práva našich klientů iniciovat soudní spor s leteckou společností Air France. V minulém týdnu pak proběhl soudní proces, kdy byl přiznán soudem nárok našemu klientovi na plnou kompenzaci ve výši 600 EUR. Rozsudek již nabyl právní moci a nelze se proti němu odvolat. Tímto tedy bylo opětovně potvrzeno, že v případě jednoho rezervačního čísla u více letů, se nahlíží na vzdálenost a určení výše kompenzace či náhrady dle vzdálenosti místa odletu a místa příletu celé cesty, a to bez ohledu na to, na jaké části či letu se vyskytl problém.

Našemu klientovi tak bude doplacen rozdíl kompenzace ve výši 350 EUR na osobu. Navíc naše služby jsou postaveny tak, že i případné náklady na soudní při jdou na vrub naší společnosti, tedy náš klient ze soudní proces a právní zastoupení nebude platit nic navíc.

Pokud i Vás v minulosti postihlo zpoždění letu, zrušení letu nebo nestihnutí návazného letu a rádi byste, abychom Vám získali kompenzaci nebo náhradu nákladů za nekorektně proběhlé lety až do výše 600 EU na osobu, zadejte Váš problémový let do našeho formuláře zde a my se rádi Vašeho případu ujmeme. Zároveň, pokud si chcete ušetřit čas a chystáte se na cestu letadlem, naše bezplatná služba Hlídání budoucího letu se o Vás postará. Stačí přes online formulář zaregistrovat budoucí let a my jej budeme hlídat za vás a zdarma. Po proběhnutí letu vás budeme informovat o tom, zda let splňuje či nesplňuje nárok na kompenzaci.

12. 5. 2019 ClaimCloud
Zpět na přehled článků