Lze nárokovat kompenzaci za zpožděný či zrušený let u dopravce a zároveň u pojišťovny?

Často se u našich klientů setkáváme s otázkou, zda je možné nárokovat kompenzaci či náhradu nákladů za zpožděný let či zrušený let v rámci Evropské regulace EC261 po letecké společnosti a zároveň po pojišťovně v případě, že bylo sjednáno cestovní pojištění. V dalším našem článku se podíváme na toto téma podrobněji.

Lze nárokovat kompenzaci za zpožděný či zrušený let u dopravce a zároveň u pojišťovny?

Odpověď na otázku, zda je možné požadovat paralelně kompenzaci za zpožděný let, zrušený let, nestihnutí návazného letu či odepření nástupu v rámci Evropské regulace EC261 nebo náhrady za vícenáklady v rámci Montrealské úmluvy a zároveň požadovat plnění z cestovního pojištění na pojišťovně, je ANO. Nároky plynoucí z Evropské regulace EC 261 na kompenzace nelimituje možnost žádat náhradu z cestovního pojištění. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že formy a výše případných plnění jsou velmi odlišné.

U nároků na kompenzace v rámci regulace EC261 jsou dány podmínky (nejedná se o mimořádnou okolnost, let spadá pod regulaci EC261, a další) a výše náhrad na základě vzdáleností letů (250 EUR do 1500 km, 400 EUR v rozmezí 1501 km – 3500 km, 600 EUR u vzdáleností nad 3501 km). Bez ohledu na to, zda má cestující pořízené pojištění či nikoliv, pokud jsou splněny potřebné podmínky, má každý cestující právo v případě zpoždění v cílové destinaci delším než tři hodiny, získat danou kompenzaci.  V rámci případných náhrad za vícenáklady, které musely cestující vynaložit z důvodu pochybení letecké společnosti (náklady na hotel, náklady na cestu, zmařenou dovolenou apod.), je možné získat tyto náhrady v plné výši, a to celosvětově na základě Montrealské úmluvy.

Oproti tomu u plnění a získání případných náhrad z cestovního pojištění je toto plnění odvislé od podmínek dané pojišťovny a daného pojišťovacího produktu. Obecně se jedná o plnění v řádech pár set korun za každou hodinu zpoždění s nutností mít mnohahodinové zpoždění letu a zároveň s horním limitem plnění. Samozřejmě i v těchto případech je třeba se vyvarovat výlukám, které jsou popsané ve všeobecných podmínkách pojišťovacího produktu. Zároveň se jedná o fixní částky bez ohledu na vzdálenost letu. Je spravedlivé dodat, že následné plnění z pojistného produktu nemusí splňovat charakteristiku letu spadajícího pod EU či jinou regulaci.