Pravidla a lhůty pro získání kompenzací za zrušení nebo zpoždění letu

Nepropásněte termín podání žádosti! Pozor na zkrácení lhůty podání nároku o kompenzaci za zrušený či zpožděný let na leteckou společnost.

Pravidla a lhůty pro získání kompenzací za zrušení nebo zpoždění letu

V rámci možnosti získání kompenzací za nekorektně proběhlé lety, které upravuje evropská legislativa nařízením EC 261/2004 je stanoveno, že nárok na kompenzaci v rámci práva občanů ČR je možné nárokovat až tři roky zpětně od data letu (na Slovensku se jedná o dva roky). U lhůty pro podání nároku je zároveň uvedeno, že cestující má podat nárok na leteckou společnost bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k promlčení požadavku. Doposud nicméně nebylo nikým určeno, co přesně termín „bez zbytečného odkladu“ znamená a plošně se brala v ČR lhůta tří let.

To se koncem roku 2019 změnilo vydaným judikátem a následným zamítnutým odvolání k tomuto rozsudku soudem ČR. Jelikož nařízení EC261 nijak výslovně otázku promlčení neupravuje, je rozhodným právem české právo. Toto právě judikátem na roku 2019 i následným zamítnutím odvolání potvrdil soud. Do definice „bez zbytečného odkladu“ tak vstupuje aplikace českého právního řádu v otázce notifikace (oznámení na leteckou společnost) v ust. § 2553 odst. 3 občanského zákoníku, a to notifikace do šesti měsíců od data letu. Pokud tak učiněno není, je požadavek považován za promlčený.

Aktuálně tedy, aby bylo možné nárokovat kompenzaci za nekorektně proběhlý let v rámci nařízení EC261 (zpožděný let, zrušený let, nestihnutí návazného spoje, odepření nástupu), je nutné podat žádost na leteckou společnost nejdéle do šesti měsíců od data nekorektně proběhlého letu. Pokud byl nárok podán na leteckou společnost včas a letecká společnost nereaguje, je následně možné nárokovat kompenzaci soudní cestou do lhůty tří let od data nekorektně proběhlého letu. Oznámení o požadavku o kompenzaci na leteckou společnost je možné podat jakýmkoliv běžným způsobem (emailem, dopisem, osobně, formulářem apod.). Vždy je nutné si ale uschovat o tomto oznámení kopii tak, aby bylo možné doložit, že bylo oznámení podáno v rámci dané lhůty.

V případě, kdy Vás v minulosti postihlo zpoždění letu, zrušení letu nebo nestihnutí návazného letu a rádi byste, abychom Vám získali kompenzaci nebo náhradu nákladů za nekorektně proběhlé lety až do výše 600 EUR na osobu, zadejte Váš problémový let do našeho formuláře zde a my se rádi Vašeho případu ujmeme. 

25. 2. 2020 ClaimCloud
Zpět na přehled článků