Nejčastější otázky a odpovědi jak získat kompenzaci za problémový let.

Je to jednoduché. Stačí v Našem formuláři zadat číslo a datum letu, následně se nechat provést Naším jednoduchým formulářem a my Vám obratem dáme informaci, zda máte nebo nemáte potenciální nárok na kompenzaci.
Jednoduše řečeno, protože máme dramaticky větší šanci na úspěch. Velmi často se Nám stává, že se na Nás obrací zákazníci, kteří se snažili získat kompenzaci sami a buď neuspěli nebo v horším případě s nimi letecká společnost ani nekomunikovala. Obecně bohužel platí, že letecké společnosti se snaží vyhnout kompenzacím všemi možnými prostředky. Na Naší straně disponujeme znalostmi, máme přístupy do databází letů, které pravdivě informují o tom, jak lety probíhaly a máme právní oddělení, se kterým dokážeme leteckým společnostem vysvětlit, jak se věci mají. To vše Nám dopomáhá k úspěšnosti blížící se 100% v případech, kdy je nárok ke kompenzaci.
Stačí pouze podepsat plnou moc, kterou Vám pošleme, abychom Vás mohli zastupovat a je to vše. V případě, že by si letecká společnost vyžádala další doklady, tak Vám dáme vědět.
To se nedá úplně přesně říct, protože vše závisí na tom, jak letecká společnost spolupracuje. Máme případy, které byly vyřešeny v rámci dní, ale také máme případy, které jsme řešili déle než 4 měsíce. Nicméně většinu případů uzavíráme během 90 dní. O procesu vyřízení případu máte vždy přehled a to buď skrze emailovou komunikaci nebo vše přehledně vidíte na našich internetových stránkách v zákaznické sekci.
Ano, rozhodně lze. Naše společnost má přístup do registrů letů a dokážeme tak věrohodně ověřit, zda nárok vznikl či nikoliv. Navíc v průběhu času se legislativa ohledně zpožděných/zrušených letů zpřesňuje, a tak i na Naší straně otevíráme případy, které byly v minulosti uzavřeny. Doporučujeme tedy kontrolu letu skrze Náš formulář a my následně vše prověříme.
V rámci legislativy ČR je možnost otevřít případy až 3 roky zpětně.
Pokud se jedná o let, který spadá pod regulaci EU, pak nezáleží na tom, kolik letenka stála. Jsou přesně dané podmínky, za kterých je možné získat kompenzaci, a to bez ohledu na cenu letenky či počet osob.
Ano, je to možné. Pokud přátelé nechtějí řešit individuálně, budeme vše komunikovat s Vámi. Co ale budeme potřebovat jsou vyplněné plné moci od všech účastníků letu.
Úspěšná kompenzace závisí na tom, zda let spadá pod nějakou regulaci - čili pod ustanovení, které musí letecká společnost respektovat nebo nespadá a jedná se pak čistě o benevolenci letecké společnosti. Aktuálně ve světě platí regulace pro EU a následně pak některé země stanovují výše kompenzací na daném území (například federální zákon pro území USA). Ať tak či tak, pro úspěšnou kompenzaci jsou pak důležité okolnosti letu, tedy zda mohla či nemohla letecká společnost události předejít a délka letu či zpoždění.
Ano, toto je oblast, na kterou se budeme v nejbližší době zaměřovat. Kromě ztracených zavazadel budeme řešit i zničené nebo ztracené věci ze zavazadel. Pokud máte se svými zavazadly problém, napište Nám na Náš email podpora@claimcloud.cz a my se Vám obratem ozveme. V dohledné době pak přibude samostatná sekce, která se bude zavazadlům věnovat a kde bude vše detailně popsáno.
Je to čistě na Vás. Naše společnost posílá ekvivalent vykompenzované částky v korunách českých nebo v měně, ve které má klient nastavený bankovní účet v závislosti na oficiálním kurzu ČNB. Pokud si ale přejete zaslat kompenzaci v měně, ve které byla kompenzována, není to žádný problém. Jen je nutné, aby v Naší zákaznické sekci bylo zadáno číslo účtu, který je vedený v dané měně.
Regulace EU se vztahuje na veškeré lety, které proběhly v rámci zemí Evropské unie, dále pak na lety, které měly odlet z některé ze zemí Evropské unie nebo na lety, které provozuje letecká společnost mající sídlo na území Evropské unie.
Obecně platí, že letecká společnost nemůže být nucena ke kompenzaci v případech, kterým buď nemohla předejít nebo neudělala veškerá opatření, aby takové události zabránila. Typicky se tak jedná například o špatné počasí, stávku leteckého personálu nebo velký provoz na nebi. Pro tyto případy, ale máme přístup do databáze letů, kde vidíme, co se skutečně událo a zda se tedy o mimořádnou událost jedná či nikoliv. Rádi se Vám tedy na Váš let podíváme, stačí jej zadat do Našeho formuláře.
Ano, zabýváme se vším, co může Našim klientům pomoci. Pomůžeme Vám tedy získat od letecké společnosti i extra náklady, které jsou spojeny s Vaším zpožděným nebo zrušeným letem. Stačí přiložit okopírované účtenky například za jídlo, pití, oblečení, hygienické potřeby či hotel a transfer. Ovšem je třeba mít na paměti, že věci, které nejsou nutné kupovat Vám letecké společnost neproplatí.
Ano, můžete. Není důležité skrz koho jste si letenku kupoval nebo s jakou službou byla letenka případně zpožděna. Důležité je, zda let samotný splňoval parametry možné kompenzace. A to se týká i nepravidelných letů (charterů).
V některých případech letecké společnosti vyžadují kopii Vašeho pasu nebo občanského průkazu a to z důvodu, že se chtějí ujistit, že se nejedná o podvodné jednání.
Bohužel nestačí. Letecká společnost s Námi nezačne komunikovat do doby, než od Nás obdrží podepsanou plnou moc ke každému letu, který reklamujeme. Nicméně pro Váš komfort, máme plnou moc předvyplněnou na konkrétní let a tak stačí pouze vyplnit nacionále a podepsat. Pak již jen jednoduše nahrajete plnou moc do Našeho systému. Plnou mocí zároveň potvrzujete Naše všeobecné podmínky.
Vaše data jsou pouze pro účely jednání s leteckými společnostmi. S nikým dalším Vaše data nesdílíme. Navíc máte kdykoliv možnost zažádat si u Nás o smazaní účtu včetně všech Vašich údajů.
Referenční číslo rezervace naleznete v itineráři letenky a jedná se kód Vaší rezervace. Mezi nejčastěji používané kódy jsou použity z rezervačních systému Galileo a Amadeus a mají 6 znaků (například: DF0RDF, GGBR4S, AFG34C atd.)
Jedná se o dokument, který Vám byl zaslán během Vaší rezervace letu. Většinou je ve formátu PDF a najdete na něm veškeré informace o letu včetně počtu pasažérů a referenčního čísla rezervace.
U Nás žádné další nebo skryté poplatky nenaleznete. Jediný poplatek je v případě, kdy úspěšně uzavřeme Vaši kompenzaci a pak si ponecháme servisní poplatek ve výši 25% z vymožené částky + zákonné DPH.
Nebude Vás to stát nic. Jediný poplatek je v případě, kdy úspěšně uzavřeme Vaši kompenzaci, a pak si ponecháme servisní poplatek ve výši 25% z vymožené částky + zákonné DPH.

Rychlá pomoc

Když si nevíte rady, neváhejte se nám ozvat, rádi Vám pomůžeme.

support@claimcloud.cz +420 777 993 788