Air France vs. ClaimCloud – výsledok súdneho sporu o výške kompenzácie v rámci nadväzujúceho letu

Vždy bojujeme za práva svojich klientov. Aktuálne sme pre svojho klienta vyhrali súdny pri proti spoločnosti Air France, kedy bola vyplatená nášmu klientovi iba časť kompenzácie, na ktorú mal podľa nášho pohľadu nárok. Jednalo sa o zrušení nadväzujúceho letu, kde bola vzdialenosť pod 1500 km.

Air France vs. ClaimCloud – výsledok súdneho sporu o výške kompenzácie v rámci nadväzujúceho letu

V minulosti sme v jednom z našich článkov popisovali, ako je to s číslami rezervácie (Zákernosti rezervácií) a ako sa nahliada prípadne na jednotlivé či prípojné lety. Pre rýchle pripomenutie, výška prípadnej kompenzácie za meškanie letu alebo zrušenie letu sa určuje na základe vzdialenosti daného letu. U nadväzujúceho letu, teda u niekoľkých spojených letov, by sa mala prípadná výška kompenzácie či náhrady určiť na základe vzdialenosti východzieho a cieľového letiska. Podmienkou potom je, že všetky dané lety musia byť pod jedným číslom rezervácie leteckej spoločnosti.

Náš klient nám zadal v minulosti žiadosť ohľadom letu spoločnosti Air France zHavany do Prahy, kedy cesta bola zložená z letov AF943 (Havana – Paríž) a AF1582 (Paríž – Praha). Oba lety potom boli pod jedným rezervačným číslom, teda bola splnená podmienka definície „Nadväzujúci let“. Let z Havany prebehol bez problému a podľa letového poriadku, let z Paríža do Prahy však bol spoločnosťou Air France zrušený. Toto zrušenie letu nebolo z dôvodu mimoriadnej okolnosti, nárok na kompenzáciu teda z nášho pohľadu nášmu klientovi vznikol, pretože aj druhá základná podmienka, konkrétne oneskorenie v cieľovom letisku viac ako tri hodiny, bola splnená.

Naša spoločnosť teda v mene klienta vzniesla nárok na kompenzáciu u spoločnosti Air France za oneskorenie letu vo výške 600 EUR na osobu vzhľadom na to, že vzdialenosť celej cesty z Havany do Prahy je viac ako 3500 km. Spoločnosť Air France uznala nárok na náhradu, ale iba vo výške 250 EUR a osobu s odôvodnením, že let z Havany do Paríža prebehol v poriadku a problém bol len u letu z Paríža do Prahy, ktorý je vzdialenostne pod 1500 km.

S týmto stanoviskom naša spoločnosť nesúhlasila a rozhodla sa v rámci boja za práva našich klientov iniciovať súdny spor s leteckou spoločnosťou Air France. Vminulom týždni potom prebehol súdny proces, kedy bol priznaný súdom nárok nášmu klientovi na plnú kompenzáciu vo výške 600 EUR. Rozsudok už nadobudol právoplatnosť a nemožno sa proti nemu odvolať. Týmto teda sa znovu potvrdilo, že v prípade jedného rezervačného čísla u viac letov sa nahliada na vzdialenosť a určenie výšky kompenzácie či náhrady podľa vzdialenosti miesta odletu a miesta príletu celej cesty, a to bez ohľadu na to, na akej časti či letu sa vyskytol problém.

Nášmu klientovi tak bude doplatený rozdiel kompenzácie vo výške 350 EUR na osobu. Navyše naše služby sú postavené tak, že aj prípadné náklady na súdny spor idú na vrub našej spoločnosti, teda náš klient za súdny proces a právne zastúpenie nebude platiť nič navyše.

Ak aj vás v minulosti postihlo oneskorenie letu, zrušenie letu alebo zmeškanie nadväzujúceho letu a radi by ste, aby sme vám získali kompenzáciu alebo náhradu nákladov za nekorektne vykonané lety až do výšky 600 EUR na osobu, zadajte svoj problémový let do nášho formulára tu a my sa radi vášho prípadu ujmeme. Zároveň, ak si chcete ušetriť čas a chystáte sa na cestu lietadlom, naša bezplatná služba Sledovanie budúceho letu sa o vás postará. Stačí cez on-line formulár zaregistrovať budúci let a my ho budeme sledovať za vás a zadarmo. Po prebehnutí letu vás budeme informovať o tom, či let spĺňa alebo nespĺňa nárok na kompenzáciu.

17. 5. 2019 ClaimCloud
Späť na prehľad článkov