Zaistíme Vaše práva za meškajúci let

Oneskorenie letu

Na čo všetko môžete naraziť

Oneskorením letov sa bohužiaľ nedokážeme vyhnúť. Pokiaľ sa jedná o pár desiatok minút, ešte to nie je nič hrozné. Pokiaľ ale oneskorenie ide do hodín, nezriedka aj cez noc, táto situácia vám môže veľmi znepríjemniť vašu cestu. Stratený čas vám bohužiaľ nikto nenahradí, ale existujú regulácie a nariadenia, na základe ktorých môžete získať aspoň časť svojich nákladov späť. Všeobecne platí, že ak je let viac ako 3 hodiny oneskorený a zároveň nenastali okolnosti, ktorým nemohla letecká spoločnosť zabrániť (nepriaznivé počasie, štrajk personálu letiska a pod.), potom vám vzniká nárok podľa dĺžky letu, a to až do výšky 600 EUR na osobu.

Pre overenie reálneho nároku na finančnú kompenzáciu je potreba overiť presné informácie o lete. Znamená to, že je napríklad nutné vedieť na minútu presne, kedy došlo k príletu do cieľovej destinácie (často sa totiž jedná naozaj o minúty), alebo kto operuje daný let (to, že bol zakúpený let napríklad s ČSA, totiž ešte neznamená, že aj operátorom letu je ČSA).

Pre tieto prípady má naša spoločnosť prístup ku všetkým potrebným informáciám. Máme nezávislé overenie, ako let prebiehal, máme kalkulátor vzdialeností a prístup do všetkých potrebných neverejných databáz. Zároveň máme roky skúseností s riešením týchto prípadov. Vám teda len stačí zadať do nášho formulára číslo a dátum letu a my vám de facto obratom overíme, ako na tom váš let je, a dáme vám okamžite vedieť, či vaše prípadná kompenzácia činí 250, 400, alebo 600 EUR na osobu.

V tomto smere sa špecializujeme nielen na lety v rámci Európskej únie, ale aj kdekoľvek na svete. Zadanie letu do nášho formulára vám zaberie len pár minút a môžete svoj voľný čas venovať tomu, čo vás baví, a na nás nechať následné vyjednávanie s leteckou spoločnosťou…

Naša rada

Bez ohľadu na to, či budete mať neskôr nárok na finančnú kompenzáciu od leteckej spoločnosti v závislosti od okolností a príčin oneskorenia letu, musí sa o vás letecká spoločnosť v mieste oneskorenia postarať. Jej povinnosťou je vám zaistiť občerstvenie, zabezpečiť možnosť telefonického hovoru alebo poslania e-mailu. Toto neplatí len v prípade, keď let bude oneskorený do dvoch hodín a umožní vám nastúpiť do lietadla (v prípade vzdialenosti do 1500 km), respektíve troch hodín (nad vzdialenosť 1500 km). Ak letecká spoločnosť nedokáže zabrániť oneskoreniu v danom dni, je povinná vám zaistiť naviac ešte ubytovanie s prevozom do hotela a späť. V prípade, že by sa tak nestalo, určite si schovajte všetky účty za výdavky, ktoré ste museli vďaka neočakávanému oneskoreniu vynaložiť, pre neskoršie nárokovanie po dopravcovi.

Zrušenie letu

Na čo všetko máte nárok

Zrušenie letu je stresujúce situácia, ktorá vám môže narušiť vaše plány. Môže sa tak stať ešte doma pred odletom na plánovanú dovolenku (pre prípadnú kompenzáciu sa tak musí stať menej ako 14 dní pred plánovaným odletom) alebo, a o to viac nemilá situácia to je, keď sa stane na druhej strane sveta. Čo si tu potom počať, na čo máte nárok a čo následne nárokovať po leteckej spoločnosti?

Čo robiť priamo na letisku

Pre overenie reálneho nároku na finančnú kompenzáciu je potreba overiť presné informácie o lete. Znamená to, že je napríklad nutné vedieť na minútu presne, kedy došlo k príletu do cieľovej destinácie (často sa totiž jedná naozaj o minúty), alebo kto operuje daný let (to, že bol zakúpený let napríklad s ČSA, totiž ešte neznamená, že aj operátorom letu je ČSA).

Naše rada

V prípade, že by sa tak nestalo, určite si schovajte všetky účty za výdavky, ktoré ste museli vďaka neočakávanému prenocovaniu vynaložiť, pre neskoršie nárokovanie po dopravcovi.

Čo robiť po návrate domov

Len čo sa vrátite späť, rozhodne sa s takýmito prípadmi neváhajte na nás obrátiť. Všeobecne opäť platí, že nárok na získanie kompenzácie máte v okamihu, keď letecká spoločnosť nemohla situácii predísť. Len čo toto overíme, už nebráni nič tomu, aby sme vašim menom let reklamovali, a tým získali až 600 EUR pre každého cestujúceho. K tomu navyše dokážeme nárokovať aj výdavky, ktoré ste museli vzhľadom k neočakávanej udalosti zaplatiť.

Vieme ako jediní na trhu riešiť všetky lety, a nie len tie lety, ktoré spadajú pod nariadenia Európskej únie.

Odmietnutí nástupu

Ako sa vysporiadať s touto situáciou

Odmietnutie nástupu cestujúcemu na palubu lietadla je vcelku bežnou praxou leteckých spoločností. Môže byť spôsobené zmenou lietadla na poslednú chvíľu, keď nové lietadlo má menej miest, než bolo predaných leteniek. Alebo, a to je častejšia situácia, letecká spoločnosť predala jednoducho viac leteniek, než je miest v lietadle, s vedomím, že nie vždy sa dostavia všetci cestujúci… Nech je dôvod akýkoľvek, v prípade, že vám letecká spoločnosť odmietla prístup do lietadla, máte možnosť nárokovať časť svojich peňazí späť, a to v rovnakej výške, ako je to u oneskorenia či zrušenia letu, teda vo výške 250, 400 či 600 EUR na osobu.

Naše rada

Pre overenie reálneho nároku na finančnú kompenzáciu je potreba overiť presné informácie o lete. Znamená to, že je napríklad nutné vedieť na minútu presne, kedy došlo k príletu do cieľovej destinácie (často sa totiž jedná naozaj o minúty), alebo kto operuje daný let (to, že bol zakúpený let napríklad s ČSA, totiž ešte neznamená, že aj operátorom letu je ČSA).

Rovnako ako s ostatnými situáciami vám v tomto dokážeme pomôcť a dokážeme vám vykompenzovať náhradu za nepríjemnosti na ceste a to kdekoľvek po svete. Napríklad za túto situáciu vám dokážeme na území USA získať až 1350 USD na osobu.

Zmeškanie nádväzného letu

Ako postupovať

Zmeškanie nádväzného letu je najmenej prehľadná situácia v kontexte žiadania finančnej kompenzácie. Žiadať o finančnú kompenzáciu svojpomocne je väčšinou predurčené k neúspechu. Väčšinou v tomto smere ide o náročné vyjednávanie nezriedka zakončené súdnou cestou. Preto odporúčame sa v týchto prípadoch obrátiť priamo na nás a našu právnu podporu, ktorá je pre vás rovnako ako naše služby až do úspešnej kompenzácie zadarmo, a tak rozhodne nič neriskujete…

V rámci zmeškania nádväzného letu všeobecne platia podobné pravidlá ako u oneskorených letov. Teda ak sa vďaka meškaniu nádväzného letu dostanete do cieľovej destinácie o viac ako 3 hodiny neskôr, potom by ste mali mať nárok na finančnú kompenzáciu, a to opäť vo výške do 600 EUR na osobu podľa vzdialenosti letu. Zároveň platí, že sa jedná o prípady, keď letecká spoločnosť mohla situácii zabrániť. Čo však ďalšieho vstupuje do rozhodovania o priznaní odškodnenia, je, či išlo o jednu leteckú spoločnosť, alebo nie, aké dlhé oneskorenie ten ktorý let mal a čo bolo príčinou oneskorenia nádväzného letu. Napriek tomu, že sa jedná o komplikovanú situáciu, aj tu sa vieme orientovať a dosahujeme vysokej úspešnosti u všetkých letov, či už v EÚ, alebo mimo ňu.

Zmeškanie, strata či poškodená batožina

Ako sa správať v tejto situácii a na čo nezabudnúť

V okamihu, keď stojíte pri prepravnom páse a všetci sú so svojimi batožinami preč a váš kufor nikde, je potrebné v prvom rade zachovať pokojnú hlavu. Je potrebné zájsť na priehradku leteckej spoločnosti a okamžite po prílete tento fakt oznámiť – neskoršie reklamácie vám dopravca už neuzná. V danom okamihu (pokiaľ po odovzdaní informácie pracovníci letiska batožinu na mieste nenájdu) ide o zmeškanú batožinu. Letecká spoločnosť má 21 dní na to, aby vám batožinu našla a dopravila na miesto, kde sa budete nachádzať. Je potrebné teda nechať leteckej spoločnosti zoznam miest s dátumami, kde budete bývať (v prípade, že ste mimo svojho domova) alebo odovzdať info o vašom bydlisku, kam sa má batožina po jej nájdení doručiť. V tomto okamihu môžete začať vymáhať finančnú náhradu.

Náš tip

Letecká spoločnosť je povinná vám následne uhradiť náklady, ktoré ste museli vynaložiť na nákup vecí, ktoré ste vďaka nedoručenej batožine potrebovali. Nakúpte si teda nevyhnutne nutné veci, ako sú hygienické či toaletné potreby, nutné oblečenie a pod. a uložte si účtenky pre neskoršie nárokovanie týchto nákladov späť. Podanie nároku v prípade zmeškania batožiny je potrebné urobiť do 21 dní odo dňa, kedy bola batožina odovzdaná príjemcovi.

V prípade, keď sa potvrdí, že bola batožina stratená, môžete teda od 21. dňa (najneskôr do 2 rokov), kedy ste spísali protokol, nárokovať vzniknutú škodu až do výšky zhruba 1 220 eur. Je nutné následne doložiť zoznam vecí, hodnotu, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré si letecká spoločnosť vyžiada. Spravidla ide o PIR (reklamačný protokol, ktorý ste na začiatku spísali), letenku alebo palubnú vstupenku alebo identifikačný útržok batožinového lístka.

Pokiaľ bola vaša batožina poškodená či vykradnutá, je nutné tieto skutočnosti nahlásiť do siedmich dní od prevzatia batožiny. V prípade, že dopravca vám poškodenú batožinu nevymení (v rovnakej hodnote ako pôvodná) alebo na svoje náklady neopraví, ste oprávnený nechať si svoju batožinu opraviť a predložiť účet za opravu dopravcovi. Pokiaľ batožinu nie je možné opraviť, je nutné predložiť písomné potvrdenie o neopraviteľnosti batožiny, ktoré bude obsahovať i odhadovanú hodnotu škody.

So všetkými situáciami vyššie vám dokážeme pomôcť. Dokážeme vám získať od dopravcu maximálnu možnú výšku odškodnenia, ktorá sa k danému prípadu dá získať. Neváhajte sa na nás obrátiť, a to aj v prípade, keď vám letecká spoločnosť už kompenzáciu ponúkla, ale vy nie ste spokojní s jej výškou.

Náš tip

Pred cestou si vždy vyfoťte svoju batožinu a jej obsah. Uľahčí to do budúcnosti prípadné nárokovanie náhrady. Neoplatí sa toto podceniť, pretože sa ročne len v EÚ zmešká viac ako 3 milióny batožín a z toho viac ako 1 milión batožín sa nikdy nevráti k svojmu majiteľovi.

Typy regulácií

Regulácie EÚ

Nariadenie EC 261/2004 sa vzťahuje na všetky letecké spoločnosti so sídlom v EÚ a zároveň na všetky lety, ktoré sú operované z letísk v EÚ.

Územie USA

Všetky prípady a prípadné nároky na kompenzácie sa vzťahujú na všetky lety operované na území USA a na spoločnosti majúce sídlo v USA. Výšku kompenzácie potom upravuje federálny zákon USA.

Zvyšok sveta

Všetky prípady a prípadné nároky na kompenzácie sa riadi buď právnou legislatívou daného štátu (napríklad legislatíva Indie upravuje kompenzáciu u svojich leteckých spoločností v prípade zrušenia alebo oneskorenia letu viac ako o 2 hodiny pre zákazníka vo výške 4000 rupií – približne 3800 CZK podľa aktuálneho výmenného kurzu) alebo obchodnými podmienkami leteckej spoločnosti. Tu potom dokážeme individuálne kompenzovať napríklad darčekové poukážky, bonusové míle alebo napríklad vylepšenia prepravnej triedy pre ďalší let.