Zajistíme Vaše práva za zpožděný let

Zpoždění letu

Na co vše můžete narazit...

Zpožděním letů se bohužel nedokážeme vyhnout. Pokud se jedná o pár desítek minut, ještě to není nic hrozného. Pokud ale zpoždění jde do hodin, nezřídka i přes noc, tato situace Vám může velmi znepříjemnit Vaši cestu. Ztracený čas Vám bohužel nikdo nenahradí, ale existují regulace a nařízení, na základě kterých můžete získat alespoň část svých nákladů zpět. Obecně platí, že pokud je let více jak 3 hodiny zpožděn a zároveň nenastaly okolnosti kterým nemohla letecká společnost zabránit (nepříznivé počasí, stávka personálu letiště, apod.), pak Vám vzniká nárok dle délky letu a to až do výše 600 EUR na osobu.

Pro ověření reálného nároku na finanční kompenzaci je potřeba ověřit přesné informace o letu. Znamená to, že je například nutné vědět na minutu přesně, kdy došlo k příletu do cílové destinace (často se totiž jedná opravdu o minuty), nebo kdo operuje daný let (to že byl zakoupen let například s ČSA, totiž ještě neznamená, že i operátorem letu je ČSA).

Pro tyto případy má Naše společnost přístup ke všem potřebným informacím. Máme nezávislé ověření, jak let probíhal, máme kalkulátor vzdáleností a přístup do všech potřebných neveřejných databází. Zároveň máme léta zkušeností s řešením těchto případů. Vám tedy jen stačí zadat do Našeho formuláře číslo a datum letu, a my Vám defacto obratem ověříme, jak na tom Váš let je a dáme Vám okamžitě vědět, zda Vaše případná kompenzace činí 250, 400 nebo 600 EUR na osobu.

V tomto směru se specializujeme nejen na lety v rámci Evropské unie, ale i kdekoliv na světě. Zadání letu do Našeho formuláře Vám zabere jen pár minut a můžete svůj volný čas věnovat tomu, co Vás baví a na Nás nechat následné vyjednávání s leteckou společností…

Naše rada

Bez ohledu na to, zda budete mít později nárok na finanční kompenzaci od letecké společnosti v závislosti na okolnostech a příčinách zpoždění letu, musí se o Vás letecká společnost v místě zpoždění postarat. Je její povinností Vám zajistit občerstvení, zajistit možnost telefonického hovoru nebo poslání emailu. Toto neplatí jen v případě, když let bude zpožděn do dvou hodin a umožní Vám nastoupit do letadla (v případě vzdálenosti do 1500 km) respektive tří hodin (nad vzdálenost 1500 km). Pokud letecká společnost nedokáže zabránit zpoždění v daném dni, je povinna Vám zajistit navíc ještě ubytování s převozem do hotelu a zpět. V případě, že by se tak nestalo, určitě si schovejte veškeré účty za výdaje, které jste museli díky nečekanému zpoždění vynaložit pro pozdější nárokovaní po dopravci.

Zrušení letu

Na co vše máte nárok

Zrušení letu je stresující situace, která Vám může narušit Vaše plány. Může se tak stát ještě doma před odletem na plánovanou dovolenou (pro případnou kompenzaci se tak musí stát méně než 14 dní před plánovaným odletem) nebo a o to víc nemilá situace to je, když se stane na druhé straně světa. Co si zde pak počít, na co máte nárok a co následně nárokovat po letecké společnosti?

Co dělat přímo na letišti

Pro ověření reálného nároku na finanční kompenzaci je potřeba ověřit přesné informace o letu. Znamená to, že je například nutné vědět na minutu přesně, kdy došlo k příletu do cílové destinace (často se totiž jedná opravdu o minuty), nebo kdo operuje daný let (to že byl zakoupen let například s ČSA, totiž ještě neznamená, že i operátorem letu je ČSA).

Naše rada

V případě, že by se tak nestalo, určitě si schovejte veškeré účty za výdaje, které jste museli díky nečekanému přespání vynaložit, pro pozdější nárokovaní po dopravci.

Co dělat po návratu domů

Jakmile se vrátíte zpět, rozhodně se s takovými případy neváhejte obrátit na Nás. Obecně opět platí, že nárok na získání kompenzace máte v okamžiku, kdy letecká společnost nemohla situaci předejít. Jakmile toto ověříme, již nebrání nic tomu, abychom Vaším jménem reklamovali let a tím získali až 600 EUR pro každého cestujícího. K tomu navíc dokážeme nárokovat i výdaje, které jste museli vzhledem k neočekávané události zaplatit.

Umíme jako jediní na trhu řešit veškeré lety a nikoliv jen ty lety, které spadají pod nařízení Evropské unie.

Odepření nástupu

Jak se vypořádat s touto situací

Odepření nástupu cestujícímu na palubu letadla je vcelku běžnou praxí leteckých společností. Může být způsobeno změnou letadla na poslední chvíli, kdy nové letadlo má méně míst, než bylo prodáno letenek. Nebo, a to je častější situace, letecká společnost prodala jednoduše více letenek než je míst v letadle s vědomím, že ne vždy se dostaví všichni cestující… Ať je důvod jakýkoliv, v případě, že Vám letecká společnost odmítla přístup do letadla, máte možnost nárokovat část svých peněz zpět a to ve stejné výši jako je to u zpoždění či zrušení letu, tedy ve výši 250, 400 či 600 EUR na osobu.

Naše rada

Pro ověření reálného nároku na finanční kompenzaci je potřeba ověřit přesné informace o letu. Znamená to, že je například nutné vědět na minutu přesně, kdy došlo k příletu do cílové destinace (často se totiž jedná opravdu o minuty), nebo kdo operuje daný let (to že byl zakoupen let například s ČSA, totiž ještě neznamená, že i operátorem letu je ČSA).

Stejně jako s ostatními situacemi Vám v tomto dokážeme pomoci a dokážeme Vám vykompenzovat náhradu za nepříjemnosti na cestě a to kdekoliv po světě. Například za tuto situaci Vám dokážeme třeba na území USA získat až 1350 USD na osobu.

Zmeškání navazujícího letu

Jak postupovat

Zmeškání návazného letu je nejméně přehledná situace v kontextu žádání finanční kompenzace. Žádat o finanční kompenzaci svépomocí je většinou předurčeno k neúspěchu. Většinou se v tomto směru jedná o náročné vyjednávání nezřídka zakončené soudní cestou. Proto doporučujeme se v těchto případech obrátit rovnou na Nás a Náš právní support, který stejně jako Naše služby je pro Vás až do úspěšné kompenzace zdarma, a tak rozhodně nic neriskujete.

V rámci zmeškání návazného letu obecně platí podobná pravidla jako u zpožděných letů. Tedy, pokud se díky zpoždění návazného letu dostanete do cílové destinace o více jak 3 hodiny později, pak byste měli mít nárok na finanční kompenzaci, a to opět ve výši do 600 EUR na osobu dle vzdálenosti letu. Zároveň platí, že se jedná o případy, kdy letecká společnost mohla situaci zabránit. Co nicméně dalšího do rozhodování o přiznání odškodnění vstupuje je, zda se jednalo o jednu leteckou společnost či nikoliv, jak dlouhé zpoždění ten který let měl, a co bylo příčinou zpoždění návazného letu. Přesto, že se jedná o komplikovanou situaci, i zde se umíme orientovat a dosahujeme vysoké úspěšnosti skrze veškeré lety ať v EU nebo mimo EU.

Zpoždění, ztráta či poškozené zavazadlo

Jak se chovat v této situaci a na co nezapomenout

V okamžiku, kdy stojíte u přepravního pásu a všichni jsou se svými zavazadly pryč a Váš kufr nikde, je třeba v první řadě zachovat klidnou hlavu. Je třeba zajít na přepážku letecké společnosti a okamžitě po příletu tento fakt sdělit – pozdější reklamace Vám dopravce již neuzná. V daný okamžik (pokud po předání informace pracovníci letiště zavazadlo na místě nenaleznou) se jedná o zpožděné zavazadlo. Letecká společnost má 21 dní na to, aby Vám zavazadlo nalezla a dopravila na místo, kde se budete nacházet. Je třeba tedy nechat letecké společnosti seznam míst s daty, kde budete bydlet (v případě, že jste mimo svůj domov) nebo předat info Vašeho bydliště, kam se má zavazadlo po jeho nalezení doručit. V tomto okamžiku můžete začít vymáhat finanční náhradu.

Náš tip

Letecká společnost je povinná Vám následně uhradit náklady, které jste museli vynaložit na nákup věcí, které jste díky nedoručenému zavazadlu potřebovali. Nakupte si tedy nezbytně nutné věci jako jsou hygienické či toaletní potřeby, nutné oblečení apod. a uložte si účtenky pro pozdější nárokování těchto nákladů zpět. Podání nároku v případě zpoždění zavazadla je třeba učinit do 21 dnů ode dne, kdy bylo zavazadlo předáno příjemci.

V případě, kdy se potvrdí, že bylo zavazadlo ztraceno, můžete tedy od 21. dne (nejdéle do 2 let), kdy jste sepsali protokol, nárokovat vzniklou škodu až do výše zhruba 1220 EUR. Je nutné následně doložit seznam věcí, hodnotu, případně další dokumenty, které si letecká společnost vyžádá. Zpravidla se jedná o PIR (reklamační protokol, který jste na začátku sepsali), letenku nebo palubní vstupenku nebo identifikační útržek zavazadlového lístku.

Pokud bylo Vaše zavazadlo poškozeno či vykradeno, je nutné tyto skutečnosti nahlásit do sedmi dní od obdržení zavazadla. V případě, že dopravce Vám poškozené zavazadlo nevymění (ve stejné hodnotě jako původní) nebo na své náklady neopraví, jste oprávněn nechat si své zavazadlo opravit a předložit účet za opravu dopravci. Pokud zavazadlo nelze opravit, je nutné předložit písemné potvrzení o neopravitelnosti zavazadla, které bude obsahovat i odhadovanou hodnotu škody.

Se všemi situacemi výše Vám dokážeme pomoci. Dokážeme Vám získat od dopravce maximální možnou výši odškodnění, která se k danému případu dá získat. Neváhejte se na nás obrátit a to i v případě, kdy Vám letecká společnost již kompenzaci nabídla, ale vy nejste spokojeni s její výší.

Náš tip

Před cestou si vždy vyfoťte Vaše zavazadlo a jeho obsah. Usnadní to do budoucna případné nárokování náhrady. Není radno toto podcenit, protože se ročně jen v EU zpozdí více než 3 miliony zavazadel a z toho více než 1 milion zavazadel se nikdy nevrátí ke svému majiteli.

Typy regulací

Regulace EU

Nařízení EC 261/2004 se vztahuje na všechny letecké společnosti sídlící v EU a zároveň na všechny lety, které jsou operovány z letišť v EU.

Území USA

Veškeré případy a případné nároky na kompenzace se vztahují na veškeré lety operované na území USA a na společnosti mající sídlo v USA. Výšku kompenzace pak upravuje federální zákon USA.

Zbytek světa

Veškeré případy a případné nároky na kompenzace se řídí buď právní legislativou daného státu (například legislativa Indie upravuje kompenzaci u svých leteckých společností v případě zrušení nebo zpoždění letu více než 2 hodiny pro zákazníka ve výši 4000 rupií – zhruba 3800 CZK dle aktuálního směnného kurzu) nebo obchodními podmínkami dané letecké společnosti. Zde pak dokážeme individuálně kompenzovat například dárkové poukázky, bonusové míle nebo třeba vylepšení přepravní třídy pro další let.