Voucher za zrušení letu nemusíte přijímat

Cestující má právo na finanční náhradu za zrušený let. Voucher na letenky nemusíte přijímat! Podejte žádost o finanční odškodnění. Úspěšnost 95%.

Voucher za zrušení letu nemusíte přijímat

V rámci evropské unie se náhrady či kompenzace za zpožděné a zrušené lety řídí nařízením EC261/2004 či celosvětově Montrealskou úmluvou. Evropská komise se zcela zřetelně a jasně již v průběhu března postavila za práva cestujících a potvrdila právo cestujícího na finanční náhradu za zrušený let leteckou společností bez ohledu na to, zda se jednalo o mimořádnou okolnost či nikoliv (odkaz na celé znění zprávy zde). Letecké společnosti není upřeno právo nabídnout voucher namísto hotovosti, ale cestující musí mít právo výběru. Pokud si pak cestující zvolí finanční kompenzaci, musí ji letecká společnost cestujícímu poukázat. Výjimkou je pouze situace, kdy si cestující zakoupil letenky společně s cestovním zájezdem skrze cestovní kancelář či cestovní agenturu. Zde dle úpravy legislativy ČR se jedná o nákup souhrnných služeb a cestovní kancelář nebo agentura je oprávněná nabídnout pouze voucher (viz LEX voucher).

Zde jsme přehledně vypsali, kdy má a kdy nemá cestující nárok na vrácení peněz za zrušený let bez ohledu na to, zda byl let zakoupen přímo u letecké společnosti či prodejce letenek:

  • Letecká společnost zrušila let (bez ohledu na důvod) a nenabídla cestujícímu náhradní variantu – CESTUJÍCÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY
  • Letecká společnost zrušila let (bez ohledu na důvod) a nabídla cestujícímu náhradní variantu ve formě poukazu či náhradního letu – CESTUJÍCÍ, POKUD NEPŘIJAL NÁHRADNÍ VARIANTU, PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY
  • Letecká společnost NEzrušila let, ale cestující nemohl nastoupit na cestu letadlem z důvodu zákazu cestování a uzavření hranic ČR - CESTUJÍCÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY
  • Cestující si zakoupil pouze letenky skrze cestovní kancelář či cestovní agenturu a let byl zrušen leteckou společností a nebyla nabídnuta náhradní varianta - CESTUJÍCÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY
  • Cestující si zakoupil pouze letenky skrze cestovní kancelář či cestovní agenturu a let byl zrušen leteckou společností a byla nabídnuta náhradní varianta - CESTUJÍCÍ, POKUD NEPŘIJAL NÁHRADNÍ VARIANTU, PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY
  • Cestující zadal storno letu ze své strany ještě dříve, než letecká společnost zrušila let – V TOMTO PŘÍPADĚ SE PODMÍNKY VRÁCENÍ CEN LETENEK ŘÍDÍ SOTRNO PODMÍNKAMI LETECKÉ SPOLEČNOSTI
  • Cestující si zakoupil letenky společně se zájezdem skrze cestovní kancelář či cestovní agenturu a let byl zrušen leteckou společností - CESTUJÍCÍ NEMÁ PRÁVO NA VRÁCENÍ CENY ZAKOUPENÉ LETENKY, PRAVIDLA SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI NÁKUPU SOUHRNNÝCH SLUŽEB A MOŽNOSTÍ NABÍZET POUKAZ V RÁMCI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČI CESTOVNÍCH AGENTUR

V případě, že Vám letecká společnost či prodejce tvrdí, že nemáte nárok na vrácení finanční hotovosti, jedná tak daný subjekt protiprávně. Naši specialisté jsou v těchto případech připraveni bránit Vaše práva a získat Vám na co máte nárok. Pokud s leteckou společností nebo prodejcem letenek bojujete, nebo Vám odmítá Vaše práva, získáme Vám vaše peníze! Zadejte Vaše číslo a datum letu ZDE a na naší straně budeme dělat maximum pro to, abychom Vám zajistili to, na co máte nárok.

11. 6. 2020 ClaimCloud
Zpět na přehled článků