Ochrana soukromí, GDPR a Cookies

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (dále jen GDPR).

Dle zákona je osobní údaj informací či informacemi o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Pokud je uzavřena příkazní smlouva se společností SkyCloud o uplatnění a vymožení nároku na náhradu škody nebo jiného nároku, na něž máte nárok dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nebo c?. 261/2004 v platném znění, popř. jiného právního předpisu nebo smluvních podmínek, pak jste ve smyslu platné právní úpravy subjektem údajů a údaje, které o vás zpracováváme, jsou údaje osobní (dále jen „OÚ“).

Než se stanete zákazníkem používajícím služby společnosti SkyCloud, žádáme vás o souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám souhlas udělíte, osobní údaje, se kterými pracujeme a tím i zpracováváme, jsme získali přímo od Vás a s Vaším souhlasem nebo od třetích osob, a to pouze na základě vašeho souhlasu třetím osobám ke sdílení.

Ve společnosti SkyCloud následujeme vývoj české legislativy a legislativy EU a nastavujeme veškeré požadavky uložené zákonem. Máme určenou osobu zastávající funkci „Data Privacy Officer” (tedy pověřence pro ochranu osobních údajů) – tj. zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby mohl ovlivňovat fungování nových i existujících služeb tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich zákazníků.