ČSA – důležité informace k přihlášení pohledávek do insolvence

Letecká společnost ČSA dne 26.2.2020 požádala o zahájení insolvenčního řízení, čemuž Městský soud v Praze následně vyhověl. Co to znamená pro klienty, kteří měli zakoupené letenky, či obdrželi poukazy v rámci dříve zrušených letů díky pandemii Covid a co je třeba udělat pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení…

ČSA – důležité informace k přihlášení pohledávek do insolvence

Co se skrývá pod pojmem insolvence či Insolvenční řízení. Jedná se obecně o zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku subjektu (v tomto případě letecké společnosti ČSA) a jeho řízení, které se řídí insolvenčním zákonem ČR. Cílem tohoto řízení je mimo jiné dosažení majetkového vyrovnání mezi subjekty, zároveň vyrovnání mezi dlužníky a věřiteli, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi. 

Aby klienti měli alespoň nějakou šanci se ke svým finančním nárokům dostat (tyto nároky mohou být uspokojeny i částečně), je třeba v první řadě se do insolvenčního řízení přihlásit, a to ve stanoveném termínu, který určil insolvenční správce. Tento termín byl v rámci přihlašování pohledávek vůči ČSA stanoven na 10.5.2021. Další kroky jsou následně řízeny insolvenčním správcem.

Co je třeba si pohlídat v rámci insolvenčního řízení, jsou obecně lhůty, které určuje insolvenční správce. Je třeba pochopit, že dlužníků mohou být tisíce a jakékoliv promeškání lhůt vede k automatickému vyřazení dané pohledávky a věřitel tak o své nároky přijde. Dalším krokem v rámci přihlášení nároku do insolvence je správnost a oprávněnost nároku. Kromě termínu, je tedy třeba doložení všech potřebných a relevantních podkladů k prokázání nároku (v případě ČSA například – letenky, oznámení o zrušení letu, faktury za nákup letenek a případné jiné další dokumenty prokazující nárok), dále pak formálně správné vyplnění přihlášení do insolvenčního řízení. V neposlední řadě pak i správná forma podání – buď osobně na podatelně daného insolvenčního soudu, nebo odesláním poštou ve dvou vyhotoveních nebo odesláním v elektronické podobě, zde je nicméně třeba mít buď datovou schránku nebo ověřený elektronický podpis.

Pro správné přihlášení a případné řešení insolvenčního řízení je lepší se připravit s pomocí někoho, kdo dané problematice rozumí a připraví potřebné dokumenty tak, aby splňovaly a obsahovaly veškeré potřebné informace. Budete mít pak jistotu, že máte vše formálně správně a v potřebných lhůtách.

Naše společnost je připravená v tomto směru pomoci komukoliv, kdo bude mít zájem. Aktuálně přijímáme veškeré žádosti týkající se ČSA a připravujeme nabídku podmínek pro přípravu dokumentace pro přihlášení do insolvenčního řízení. Nejdéle do poloviny dubna předáme veškeré informace našim klientům a začneme pohledávky přihlašovat. Pokud máte i Vy u ČSA nevyřešené pohledávky či vouchery za zrušené lety, neváhejte přihlásit Vaši pohledávku do naše formuláře zde.

21. 3. 2021 SkyCloud
Zpět na přehled článků