Možno nárokovať kompenzáciu za oneskorený či zrušený let u dopravcu a zároveň u poisťovne?

Často sa u našich klientov stretávame s otázkou, či je možné nárokovať kompenzáciu či náhradu nákladov za oneskorený let či zrušený let v rámci Európskej regulácie EC261 po leteckej spoločnosti a zároveň po poisťovni v prípade, že bolo dohodnuté cestovné poistenie. V ďalšom našom článku sa pozrieme na túto tému podrobnejšie.

Možno nárokovať kompenzáciu za oneskorený či zrušený let u dopravcu a zároveň u poisťovne?

Odpoveď na otázku, či je možné požadovať paralelne kompenzáciu za meškanie letu, zrušený let, zmeškanie nadväzujúceho letu či odmietnutie nástupu v rámci Európskej regulácie EC261 alebo náhrady za zvýšené náklady v rámci Montrealského dohovoru a zároveň požadovať plnenie z cestovného poistenia na poisťovni, je ÁNO. Nároky vyplývajúce z Európskej regulácie EC 261 na kompenzácie nelimitujú možnosť žiadať náhradu z cestovného poistenia. Treba však mať na zreteli, že formy a výšky prípadných plnení sú veľmi odlišné.

U nárokov na kompenzácie v rámci regulácie EC261 sú dané podmienky (nejedná sa o mimoriadnu okolnosť, let spadá pod reguláciu EC261 a ďalšie) a výška náhrad na základe vzdialeností letov (250 EUR do 1500 km, 400 EUR v rozmedzí 1501–3500 km, 600 EUR v prípade vzdialeností nad 3501 km). Bez ohľadu na to, či má cestujúci zariadené poistenie alebo nie, ak sú splnené potrebné podmienky, má každý cestujúci právo v prípade oneskorenia v cieľovej destinácii dlhšieho ako tri hodiny získať danú kompenzáciu.  V rámci prípadných náhrad za zvýšené náklady, ktoré museli cestujúci vynaložiť z dôvodu pochybenia leteckej spoločnosti (náklady na hotel, náklady na cestu, zmarenú dovolenku a pod.), je možné získať tieto náhrady v plnej výške, a to celosvetovo na základe Montrealského dohovoru.

Oproti tomu u plnenia a získania prípadných náhrad z cestovného poistenia je toto plnenie závislé od podmienok danej poisťovne a daného poisťovacieho produktu. Všeobecne sa jedná o plnenie v rádoch pár sto korún za každú hodinu oneskorenia s nutnosťou mať niekoľkohodinové oneskorenie letu a zároveň s horným limitom plnenia. Samozrejme aj v týchto prípadoch je potrebné vyvarovať sa výluk, ktoré sú popísané vo všeobecných podmienkach poisťovacieho produktu. Zároveň sa jedná o fixné sumy bez ohľadu na vzdialenosť letu. Je spravodlivé dodať, že následné plnenie z poistného produktu nemusí spĺňať charakteristiku letu spadajúceho pod EÚ či inú reguláciu.

Naša rada v tomto smere znie, ak si kupujete cestovné poistenie, vyberte si také, ktoré pokrýva aj prípadné problémy s lety či batožinou, a určite si prečítajte, za akých podmienok budete mať možnosť prípadnú náhradu či plnenie získať. Toto sa môže hodiť, a to primárne u letov, ktoré nespadajú pod reguláciu EC261. Teda tie lety, ktoré sú operované mimo EÚ alebo leteckými spoločnosťami, ktoré nemajú sídlo v EÚ (napríklad Delta Airlines, American Airlines, Air Canada, Fly Dubai, Qatar Airlines, Aeroflot a iné). 

Zároveň vždy, keď bude vaše oneskorenie v cieľovom letisku viac ako tri hodiny a lety budú v rámci EÚ či operované leteckými spoločnosťami, ktoré majú sídlo v EÚ (napríklad SmartWings, KLM, Air France, Tap Portugal, Wizzair, Ryanair a iné), nezabudnite si overiť prípadný nárok na svoju kompenzáciu či náhradu svojich dodatočných nákladov, na ktoré máte v rámci legislatívy EC261 nárok.

Ak si chcete ušetriť čas a chystáte sa na cestu lietadlom, naša bezplatná služba Sledovanie budúceho letu sa o vás postará. Stačí cez on-line formulár zaregistrovať budúci let a my ho budeme sledovať za vás a zadarmo. Po prebehnutí letu vás budeme informovať o tom, či let spĺňa alebo nespĺňa nárok na kompenzáciu. V prípade, keď vás v minulosti postihlo meškanie letu, zrušenie letu alebo zmeškanie nadväzujúceho letu a radi by ste, aby sme vám získali kompenzáciu alebo náhradu nákladov za nekorektne vykonané lety až do výšky 600 EUR na osobu, zadajte svoj problémový let do nášho formulára tu a my sa radi vášho prípadu ujmeme. 

22. 5. 2019 ClaimCloud
Späť na prehľad článkov